Στήριξη της γοινοποιίας: Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

To Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία  σχετικά με τη στήριξη του κλάδου της Γούνας, ως το δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγικό κλάδο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αξίζει να διαβάσετε όσα συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν, προκειμένου να δείτε με αριθμητικά δεδομένα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η γουνοποιία σήμερα.

Αξίζει, επίσης, να σταθούμε στο σημείο όπου σημειώνεται το εξής: Τα δύο τελευταία χρόνια, από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγιναν ενέργειες και επιγραμματικά τις αναφέρω: 2) Πρόγραμμα στήριξης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις της Π.Ε. Καστοριάς εισέπραξαν 11,2 εκ. ευρώ, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν γουνοποιητικές.

Αναρωτιόμαστε αν όλες αυτές οι αιτήσεις για στήριξη και επιδοτήσεις των επιχειρήσεων, μπορούν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και κυρίως την αξιοπρέπεια των εργαζομένων των γουνοποιητικών επιχειρήσεων…και αν ναι, για πόσο;

Οι πρώτοι που πλήττονται εδώ και 2 χρόνια, είναι οι εργαζόμενοι…η ψυχή δηλαδή των επιχειρήσεων.

Μήπως ο κλάδος έχει άλλες ανάγκες από προσωρινές «ενέσεις» κρατικών επιχορηγήσεων και συζητήσεις;

 

 

Αποσπάσματα της ανάρτησης στη Διαύγεια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Το 1990 ο κλάδος, όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, γνωρίζει τη μεγαλύτερη άνθηση, η
οποία κορυφώνεται στο έτος αυτό και αποτυπώνεται με τον τετραπλασιασμό του αριθμού των
επιχειρήσεων, αυξάνοντας τον αριθμό τους στις 6.926 σε σχέση με το 1973.
Το 2007 επιβεβαιώνεται μέσα από τους αριθμούς η σταδιακή και συνεχής συρρίκνωση της
παραγωγικής βάσης των Μ.Μ. Επιχειρήσεων η οποία διαμορφώθηκε στις 2.241 (Επιμελητήριο
Καστοριάς) μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Το 2015 καταγράφεται επιπλέον συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης των Μ.Μ. Επιχειρήσεων
η οποία διαμορφώθηκε στις 1.304 (Επιμελητήριο Καστοριάς). Για το έτος αυτό, επισημαίνεται
ότι η επιπλέον συρρίκνωση των επιχειρήσεων οφείλεται αποκλειστικά στην εξελισσόμενη νέα
παγκόσμια οικονομική κρίση της γούνας. Επιπλέον στοιχεία καταδεικνύουν ότι η συρρίκνωση
αυτή ενδεχομένως είναι ακόμη μεγαλύτερη αγγίζοντας ίσως και το 50% του συνόλου των
εγγεγραμμένων επιχειρήσεων καθόσον έχει οδηγήσει στην αδρανοποίηση το υπόλοιπο 50% του
συνόλου αυτών.
Σήμερα, εκατοντάδες εργαζόμενοι έχουν περιέλθει σε ανεργία, ενώ άλλοι έχουν οδηγηθεί στη
μετανάστευση και οι επιχειρήσεις γούνας σχεδόν στο σύνολό τους υπολειτουργούν. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ανοχής από τις επιχειρήσεις. Ο κίνδυνος για
περαιτέρω λουκέτα είναι ορατός, όπως και η εξαφάνιση του εξειδικευμένου εργατικού
δυναμικού.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Διαχρονικά ο κλάδος της Ελληνικής γουνοποιίας στήριξε την Εθνική και τοπική οικονομία με κύρια
χαρακτηριστικά :
•τη στήριξη και ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και απασχόλησης.
•τη στήριξη και θετική διαμόρφωση του Α.Ε.Π. των περιοχών Καστοριάς και Σιάτιστας, της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ευρύτερα της Χώρας μας.
•τη στήριξη του εμπορικού ισοζυγίου της Χώρας και την ενίσχυση του θετικού πλεονάσματος
αυτού λόγω του καθολικού εξαγωγικού χαρακτήρα της γουνοποιίας κλπ.
Το 2020 ξεκίνησε με τις πιο δυσοίωνες εξελίξεις. Η έξαρση του κορωνοϊού οδήγησε στην
αναβολή της πρώτης δημοπρασίας γουνοδερμάτων του έτους και της μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης
γούνας του Hong Kong. Επιγραμματικά, η περίοδος Ιανουαρίου – Μαΐου είναι η περίοδος
δημοπρασιών, οι οποίες διαμορφώνουν τις τιμές των γουνοδερμάτων και των διεθνών εκθέσεων
μέσω των οποίων λαμβάνονται παραγγελίες.
Η σεζόν ξεκίνησε με τις χειρότερες συνθήκες για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις, χωρίς
διαμορφωμένες τιμές και παραγγελίες. Η κατάσταση αυτή είναι η χειρότερη στην οποία έχει
επικρατήσει στην ιστορία της γούνας. Η αναταραχή και η αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο γούνας
είναι γεγονός. Από τις επαφές μας με τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν
απολύσεις, οι οποίες στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν μαζικές.
Σήμερα λοιπόν, πριν είναι αργά, είναι επιτακτική ανάγκη να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν το
γεγονός ότι το πρώτιστο πρόβλημα είναι η ύπαρξη αναιμικών πωλήσεων και συνεπώς, πρώτο μας
μέλημα πρέπει να είναι η ανάταξη αυτών. Το γεγονός όμως αυτό επιτείνεται, καθόσον οι
γουνοποιητικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αντιδράσουν και να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες
συνθήκες που επικρατούν διεθνώς για τον κλάδο.
Αναγκαία προϋπόθεση για τη διεκδίκηση στήριξης από την Κυβέρνηση για τον κλάδο είναι
η σωστή διάγνωση των προβλημάτων του, καθώς και η καθαρή τεκμηρίωση των αιτιών και των
επιπτώσεων αυτών στην τοπική κοινωνία.
Τα δύο τελευταία χρόνια, από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγιναν
ενέργειες και επιγραμματικά τις αναφέρω:
1. Κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδίας, η Περιφέρεια χρηματοδοτεί στρατηγική μελέτη για τον
κλάδο, συνολικού προϋπολογισμού 32.600 ευρώ μέσω της τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ.
2. Πρόγραμμα στήριξης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις
της Π.Ε. Καστοριάς εισέπραξαν 11,2 εκ. ευρώ, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν
γουνοποιητικές.
3. Πρόγραμμα στήριξης εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 4,5εκ. ευρώ, στο
οποίο μεγάλο μέρος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν αφορά εξαγωγικές επιχειρήσεις του
κλάδου.
4. Απεμπλοκή της χρηματοδότησης σεμιναρίων κατάρτισης εργαζομένων σε γουνοποιητικές
επιχειρήσεις ύψους 1,5εκ. ευρώ, που ήταν σταματημένα για 2 χρόνια.
5. Χρηματοδότηση επενδύσεων από τον αναπτυξιακό νόμο, η οποία καθυστερούσε
αδικαιολόγητα για 6 χρόνια. Αφορούσε 26 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 6,1εκ ευρώ. Οι 21
από αυτές ήταν επιχειρήσεις του κλάδου που πληρώθηκαν μετά από ενέργειές μας με 4,45 εκ.
ευρώ.
Κατόπιν τούτων:
ΕΙΣΗΓΟΎΜΑΙ
1. Την κατάθεση πρότασης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τη συμμετοχή
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να συνταχθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα
ολοκληρωμένο στρατηγικό και κατόπιν επιχειρησιακό σχέδιο για τον κλάδο.
2. Τη συζήτηση με όλα τα κόμματα της Βουλής προς στήριξή τους στα αιτήματα του κλάδου,
με αντίστοιχες συζητήσεις στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.
3. Τη διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου στην Καστοριά εντός του επόμενου εξαμήνου, με τη
στήριξη της Περιφέρειας.
4. Την οργάνωση επιχειρηματικής αποστολής της Δυτικής Μακεδονίας στη Ρωσία, σε
συνεργασία με τα Ε.Β.Ε. και κατόπιν συνεννόησης με την Πρεσβεία μας στη Μόσχα και το
Υπουργείο Εξωτερικών.
5. Την προετοιμασία για τη δημιουργία τμήματος δημοσίου ΙΕΚ για την ολοκληρωμένη
εκπαίδευση στα σύγχρονα δεδομένα, γουνοποιών και γουνεμπόρων στην Καστοριά και στη
Σιάτιστα.
Παρακαλώ να γίνει δεκτή η εισήγησή μου από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

Ολόκληρη η ανάρτηση για τηΛήψη απόφασης σχετικά με τη στήριξη του κλάδου της Γούνας, ως το δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγικό κλάδο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *