Δήμος Καστοριάς: Πρόσκληση συμμετοχής για την Λίμνη των Ευχών

Ο Δήμος Καστοριάς καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Θεματικό Χριστουγεννιάτικο Θεματικό Πάρκο «Η λίμνη των Ευχών» με διάρκεια λειτουργίας  από 23/12/2015 έως  και 06/01/ 2016 για την χριστουγεννιάτικη αγορά και έως 25/01/2016για ψυχαγωγικά παίγνια (καρουζέλ κ.α.) στον παρακείμενο αύλειο χώρο  στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς, να  υποβάλλουν αίτηση από 08 Δεκεμβρίου έως και 11 Δεκεμβρίου 2015 προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων – Δημαρχείο Καστοριάς

Οι άδειες συμμετοχής στην «Λίμνη των Ευχών» θα χορηγηθούν- με κλήρωση εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των  διαθέσιμων θέσεων απο την αρμόδια Επιτροπή Οργάνωσης – σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , σύμφωνα με την αριθ.427/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου:

α) σε επαγγελματίες εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),

β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,

γ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου

δ)σε κατόχους άδειας πωλητές λαϊκών αγορών

ε) σε λοιπούς εμπόρους,

στ)σε κατόχους άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ,

υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν  τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας συμμετοχής στην υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς-Τμήμα Αδειοδοτήσεων  και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων:

1.Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής ,όπου θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση προϊόντος και αριθμός θέσεων, δηλώνοντας ταυτόχρονα και ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού λειτουργίας σύμφωνα με την αριθ.427/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής.

2. Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών ή υπαίθριων πωλητών ή κυριακάτικων αγορών ή βεβαίωση εγγραφής στο  επιμελητήριο οι έμποροι

3. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. ή άδειας παραμονής για τους αλλοδαπούς.

4. Φωτοτυπία έναρξης δραστηριότητας από την Δ.Ο.Υ.

  • Αν την αίτηση υποβάλλει εταιρεία θα προσκομίζεται αντίγραφο πρόσφατου καταστατικού με πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (περί τροποποιήσεων ή μη λύσης της εταιρείας)

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιλεγεί δικαιούχος, θα υποβάλλει στην υπηρεσία τα παρακάτω:

1.Προσθήκη δραστηριότητας(μεταβολή ή επέκταση ή γνωστοποίηση)στην αρχική έναρξη άσκησης επιτηδεύματος της Δ.Ο.Υ.

2. Πρόσφατη απόδειξη της ταμειακής μηχανής

3. Διπλότυπο καταβολής τέλους συμμετοχής, σύμφωνα με την αριθ.428/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

4. Δημοτική ενημερότητα(αναζητείται αυτεπάγγελτα)

5. Πιστοποιητικό υγείας για όσους  πωλούν είδη τροφίμων

6. Δύο(2) φωτογραφίες

7. Βεβαίωση καταλληλότητας του προσωρινού χώρου όπου θα γίνεται η έκθεση και η προσφορά των προϊόντων τροφίμων και ποτών από την Δ/νσης Υγείας Π.Ε. Καστοριάς , η οποία θα εκδίδεται μετά από την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

  • Σε περίπτωση εταιρείας θα  προσκομίζεται δήλωση ορισμού και αποδοχής αγορανομικώς και υγειονομικώς υπευθύνου.

Η μη έγκαιρη ή ελλιπής προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.

Οι  επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους , αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 14 υγειονομικής διάταξης 96967/2012) και θα πρέπει να πληρούν τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν, δηλαδή μετά την σχετική γνωμοδότηση Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε.Καστοριάς

Για δε τα ψυχαγωγικά παιχνίδια (καρουζέλ κ.α.) μετά την έκδοση άδειας συμμετοχής θα χορηγείται η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με το Π.Δ.12/2005 και αριθ.Κ1-707/12-05-2015 έγγραφο Γ.Γ.Εμπορίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *