Τα 123 μαθήματα που προσφέρει η Google δωρεάν

 

Τα 123 μαθήματα που προσφέρει η Google δωρεάν μέσα από το Google Digital Garage (learndigital.withgoogle.com/digitalgarage). Τα μαθήματα είναι χωρισμένα σε 3 βασικές κατηγορίες Data and TechDigital MarketingCareer Development

 1. Fundamentals of digital marketing
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/digital-marketing
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 40
 2. Get a business online
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/business-online
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 3
 3. Promote a business with online advertising
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/promote-business-online
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 3
 4. Expand a business to other countries
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/expand-internationally
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 5. Connect with customers over mobile
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/connect-with-mobile
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 6. Promote a business with content
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/promote-with-content
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 3
 7. Understand customers needs and online behaviours
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/customers-needs-behaviours
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 8. Build confidence with self-promotion
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/self-promotion
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 9. How to enhance and protect your online campaign
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/enhance-protect-online-campaigns
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 7
 10. Land your next job
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/prepare-for-new-job
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 11. Understand the basics of code
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/basics-code
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 12. How to increase productivity at work
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/increase-productivity
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 13. Understand the basics of machine learning
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/machine-learning-basics
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 14. Improve your online business security
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/improve-online-security
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 15. Intro to digital wellbeing
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/digital-wellbeing
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 16. Effective networking
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/effective-networking
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by FutureLearn
  Hours: 1
 17. Business communication
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/business-communication
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Goodwill Community Foundation
  Hours: 1
 18. Communicate your ideas through storytelling and design
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/storytelling-design
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 1
 19. Speaking in public
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/public-speaking
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 1
 20. Organisational design: Know your organisation
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/organisational-design
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Macquarie University
  Hours: 27
 21. Strategic Innovation: Building and Sustaining Innovative Organizations
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/building-sustaining-innovative-organizations
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Illinois Gies Business
  Hours: 15
 22. The Science of Well-Being
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/science-of-wellbeing
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Yale University
  Hours: 19
 23. Social Psychology
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/social-psychology
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Wesleyan University
  Hours: 40
 24. Think Again III: How to Reason Inductively
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/reason-inductively
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Duke University
  Hours: 14
 25. Google Cloud Platform Fundamentals: Core Infrastructure
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/google-cloud-fundamentals-infrastructure
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google Cloud
  Hours: 11
 26. Google Cloud Platform Big Data and Machine Learning Fundamentals
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/google-cloud-fundamentals-big-data
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google Cloud
  Hours: 11
 27. Machine Learning Crash Course
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/machine-learning-crash-course
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 15
 28. Elements of AI
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/elements-artificial-intelligence
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Helsinki and Reaktor
  Hours: 30
 29. Technical Support Fundamentals
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/technical-support-fundamentals
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 19
 30. Customer Segmentation and Prospecting
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/customer-segmentation-prospecting
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Northwestern University
  Hours: 10
 31. Fundamentals of Graphic Design
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/fundamentals-graphic-design
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by California Institute of the Arts
  Hours: 14
 32. Conflict Transformation
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/conflict-transformation
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Emory University
  Hours: 15
 33. Inspiring Leadership through Emotional Intelligence
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/leadership-emotional-intelligence
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Case Western Reserve University
  Hours: 24
 34. Foundations of Everyday Leadership
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/foundations-everyday-leadership
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Illinois Gies Business
  Hours: 15
 35. Securing Digital Democracy
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/securing-digital-democracy
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Michigan
  Hours: 17
 36. English for Career Development
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/english-for-career-development
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Pennsylvania
  Hours: 22
 37. Computational Thinking for Problem Solving
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/computational-thinking-problem-solving
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Pennsylvania
  Hours: 34
 38. Preparing to Manage Human Resources
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/manage-human-resources
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Minnesota
  Hours: 19
 39. Influencing People
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/influencing-people
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Michigan
  Hours: 13
 40. Programming for Everybody (Getting Started with Python)
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/programming-for-everybody-python
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Michigan
  Hours: 12
 41. Model Thinking
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/model-thinking
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Michigan
  Hours: 32
 42. Business Writing
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/business-writing
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Colorado Boulder
  Hours: 13
 43. Front-End Web UI Frameworks and Tools: Bootstrap 4
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/front-end-web-ui-frameworks-tools
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by The Hong Kong University of Science and Technology
  Hours: 31
 44. Organizational Design and Management
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/organizational-design-management
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by HEC Paris
  Hours: 32
 45. Search Engine Optimization Fundamentals
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/seo-fundamentals
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of California, Davis
  Hours: 13
 46. Research Proposal: Initiating Research
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/initiating-research
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of California, Davis
  Hours: 12
 47. Introduction to Cybersecurity for Business
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/intro-to-cybersecurity-for-business
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Colorado System
  Hours: 13
 48. Python Basics
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/python-basics
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Michigan
  Hours: 16
 49. Think Again I: How to Understand Arguments
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/understand-arguments
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Duke University
  Hours: 14
 50. Content, Advertising & Social IMC
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/content-advertising-social
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Northwestern University
  Hours: 8
 51. High Performance Collaboration: Leadership, Teamwork, and Negotiation
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/high-performance-collaboration
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Northwestern University
  Hours: 14
 52. Exploring and Preparing your Data with BigQuery
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/preparing-data-bigquery
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google Cloud
  Hours: 9
 53. Think Again II: How to Reason Deductively
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/reason-deductively
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Duke University
  Hours: 12
 54. Basics of Inclusive Design for Online Education
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/inclusive-design-online-education
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Colorado Boulder
  Hours: 14
 55. Enterprise System Management and Security
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/enterprise-system-management-security
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Colorado System
  Hours: 12
 56. Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/successful-negotiation-strategies-skills
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Michigan
  Hours: 14
 57. Software Development Processes and Methodologies
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/software-development-processes
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Minnesota
  Hours: 18
 58. Improving Communication Skills
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/improving-communication-skills
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Pennsylvania
  Hours: 11
 59. Design Thinking for Innovation
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/design-thinking-innovation
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Virginia
  Hours: 10
 60. Design Thinking for the Greater Good: Innovation in the Social Sector
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/design-thinking-social-sector
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Virginia
  Hours: 14
 61. Marketing in a Digital World
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/marketing-in-digital-world
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Illinois
  Hours: 30
 62. Cloud Computing Concepts, Part 1
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/cloud-computing-concepts-part-one
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Illinois
  Hours: 38
 63. What is Social?
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/what-is-social
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Northwestern University
  Hours: 9
 64. Kotlin for Java Developers
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/kotlin-java-developers
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by JetBrains
  Hours: 19
 65. Initiating and Planning Projects
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/initiating-planning-projects
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of California, Irvine
  Hours: 7
 66. SQL for Data Science
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/sql-data-science
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of California, Davis
  Hours: 20
 67. Work Smarter, Not Harder: Time Management for Personal & Professional Productivity
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/time-management-productivity
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of California, Irvine
  Hours: 3
 68. Giving Helpful Feedback
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/giving-helpful-feedback
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Colorado Boulder
  Hours: 7
 69. Fundamentals of Network Communication
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/fundamentals-network-communication
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Colorado System
  Hours: 6
 70. Database Management Essentials
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/database-management-essentials
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Colorado System
  Hours: 29
 71. Instructional Design Foundations and Applications
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/instructional-design-foundations-applications
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Illinois
  Hours: 24
 72. What is Data Science?
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/what-is-data-science
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by IBM
  Hours: 6
 73. Decision Making in a Complex and Uncertain World
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/decision-making
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Groningen
  Hours: 35
 74. Getting Started with Agile & Design Thinking
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/agile-design-thinking
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Darden School of Business, University of Virginia
  Hours: 16
 75. Intro to TensorFlow for Deep Learning
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/intro-to-tensorflow-for-deep-learning
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 70
 76. Logical and Critical Thinking
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/logical-critical-thinking
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Auckland
  Hours: 32
 77. Using Creative Problem Solving
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/creative-problem-solving
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by National Chiao Tung University
  Hours: 12
 78. Team Coaching
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/team-coaching
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Deakin University
  Hours: 6
 79. Introduction to Python Programming
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/introduction-to-python-programming
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 25
 80. Version Control with Git
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/version-control-with-git
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 30
 81. Object-Oriented JavaScript
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/object-oriented-javascript
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 15
 82. Introduction to Cybersecurity
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/introduction-to-cybersecurity
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 35
 83. SQL for Data Analysis
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/sql-for-data-analysis
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 30
 84. Intro to JavaScript
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/intro-to-javascript
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 35
 85. Build Native Mobile Apps with Flutter
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/build-native-mobile-apps-with-flutter
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 10
 86. Kotlin Bootcamp for Programmers
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/kotlin-bootcamp-for-programmers
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 30
 87. Developing Android Apps with Kotlin
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/developing-android-apps-with-kotlin
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 50
 88. Android developer
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/android-developer
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 630
 89. Junior web developer
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/junior-web-developer
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 400
 90. Salesforce developer
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/salesforce-developer
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 750
 91. Front-end developer
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/front-end-developer
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 750
 92. Learn how to learn
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/learn-how-to-learn
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 6
 93. Understanding the web
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/understanding-the-web
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 4
 94. Think like a computer: the logic of programming
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/think-like-a-computer-the-logic-of-programming
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 8
 95. Which digital job is made for you?
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/which-digital-job-is-made-for-you
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 2
 96. Develop your career plan
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/develop-your-career-plan
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 6
 97. Build a sales strategy for your freelance business
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/build-a-sales-strategy-for-your-freelance-business
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 8
 98. Host a design thinking workshop
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/host-a-design-thinking-workshop
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 15
 99. Learn about Agile project management and SCRUM
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/learn-about-agile-project-management-and-scrum
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 15
 100. Build your first web pages with HTML and CSS
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/build-your-first-web-pages-with-html-and-css
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 10
 101. Learn programming with JavaScript
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/learn-programming-with-javascript
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 20
 102. Learn Python basics for data analysis
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/learn-python-basics-for-data-analysis
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 12
 103. Improve your soft skills
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/soft-skills-training
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by The Open University
  Hours: 24
 104. Use Google to Get a New Job
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/use-google-to-get-a-new-job
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 6
 105. Manage a Project with Digital Tools
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/manage-a-project-with-digital-tools
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 7
 106. Use Digital Tools for Everyday Tasks
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/use-digital-tools-for-everyday-tasks
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 7
 107. Communicate Effectively at Work
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/communicate-effectively-at-work
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 8
 108. Negotiate Your Salary
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/negotiate-your-salary
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 109. Build Your Online Business
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/build-your-online-business
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 8
 110. Give and Receive Feedback
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/give-and-receive-feedback
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 111. Plan Effective Meetings
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/plan-effective-meetings
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 112. Start a CV
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/start-a-cv
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 113. Edit Your CV
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/edit-your-cv
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 114. Prepare For Your Business Plan
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/prepare-for-your-business-plan
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 115. Connect and Collaborate Anywhere with Digital Tools
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/connect-and-collaborate-from-anywhere-with-digital-tools
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 116. Send Professional Emails
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/send-professional-emails
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 117. Google Ads Search
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/google-ads-search
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Skillshop
  Hours: 3
 118. Google Ads Display
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/google-ads-display-campaigns
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Skillshop
  Hours: 2
 119. Google Ads – Measurement
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/measure-google-ads-campaign
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Skillshop
  Hours: 3
 120. Shopping Ads
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/shopping-campaigns
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Skillshop
  Hours: 3
 121. Google Ads Video
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/google-ads-video
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Skillshop
  Hours: 3
 122. Prepare for the G Suite Certification Exam
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/certified-gsuite
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 9.5
 123. Grasshopper: Learn to Code
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/grasshopper-learn-to-code
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Grasshopper
  Hours: 11

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *