Πρόσληψη 20 ατόμων στο Μπαϊρακτάρειο Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς – Οι ειδικότητες

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς

Ανακοινώνει

             Την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» , που εδρεύει στην περιοχή «Χλόη» στην Καστοριά, και συγκεκριμένα ως εξής

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ  Καθηγητών θεωρητικών,(υποχρεωτικών και ανωτέρων μαθημάτων) 8 μήνες 3
102 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ   Καθηγητών Πληκτών Οργάνων(  πιάνο ) 8 μήνες 3
103 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΔΕ Καθηγητή Πληκτών Οργάνων (αρμόνιο) 8 μήνες 1
104 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ   Καθηγητών Εγχόρδων Οργάνων(  κιθάρα  ) 8 μήνες 3
105 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ   Καθηγητή Εγχόρδων Οργάνων(βιολί) 8 μήνες 1
106 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΔΕ   Καθηγητή Εγχόρδων Οργάνων( ηλεκτρική κιθάρα) 8 μήνες 1
107 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ   Καθηγητή Πνευστών Οργάνων (Τρομπέτα) 8 μήνες 1
108 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ   Καθηγητή Πνευστών Οργάνων (φλάουτο) 8 μήνες 1
109 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ  Καθηγητή Πνευστών Οργάνων (Σαξόφωνο) 8 μήνες 1
110 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών Οργάνων(παραδοσιακό κλαρίνο) 8 μήνες 1
111 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών Οργάνων(ποντιακή λύρα) 8 μήνες 1
112 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών Οργάνων(μπουζούκι) 8 μήνες 1
113 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά

ΔΕ  Καθηγητή Κρουστών Οργάνων

(Ντραμς &Παραδοσιακά Κρουστά)

8 μήνες 1
114 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ Καθηγητή Βυζαντινής μουσικής 8 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα υποβάλλουν ,είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της γραμματείας μας τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08.30-14.30 στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς, Περιοχή Χλόη Τ.Κ.52100 Καστοριά, υπόψη κ. Μαυροδήμου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2467027720). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες. Η τριμελής επιτροπή θα  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα τους κατατάξει βάσει των προσόντων και της εμπειρίας τους. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καστοριάς .Κατά των πινάκων αυτών και ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησής τους.

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται από τη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς:  http://www.kastoria.gov.gr.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου

Πετσάλνικος Χριστόδουλος

Αναλυτική Προκήρυξη

Μην ξεχνάτε πως ξεκινούν οι εγγραφές των μαθητών για τη νέα χρονιά:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών στο Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς από την Δευτέρα 18/09/2017, και ώρες 08:30 – 14:30.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου, περιοχή Χλόη.

 

Πληροφορίες: Δευτέρα-Παρασκευή: 08.30-14.30 στη γραμματεία του Ωδείου, κα Μαυροδήμου Αναστασία  Τηλ. 2467027720    

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *