Μία θέση εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο Άργους Ορεστικού – προσόντα

Ανακοινώνεται η πρόσληψη ενός ατόμου, Δ/ντή του Δημοτικού Ωδείου Άργους Ορεστικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, που θα αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή αντιτίμου που θα καταβάλουν οι ωφελούμενοι δημότες, για χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη της σχολικής περιόδου.

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

1

 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, στα γραφεία της γραμματείας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Άργους Ορεστικού Κοιμήσεως Θεοτόκου 24, 52200 Άργος Ορεστικό

υπόψη κ. Ιωάννη Μαυρίδη (τηλ. επικοινωνίας: 24670 42255), μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).

2) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.

3) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται

• Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε µε οποιαδήποτε ειδικότητα στο δηµόσιο ή ΝΠ∆∆ , ΝΠΙΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας, για ποια αιτία.

• Οτι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε µε τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ. 22 του Π∆ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργημα.

4) Αποδεικτικά εμπειρίας και προϋπηρεσίας

5) Βιογραφικό σημείωμα Όσοι θα προσληφθούν θα προσκομίζουν την απαραίτητη άδεια εργασίας από την υπηρεσία τους .

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *