Μία θέση εργασίας στο Δήμο Καστοριάς – αιτήσεις 17-19/10

 

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς θα προβεί σε σύναψη μίσθωσης έργου με υπεργολάβο καθαριότητας και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς.

 

 Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

α. Μόνιμος κάτοικος Δήμου του Νομού Καστοριάς, μόρια 50.

β. Ανεργία, μόρια 10/μήνα για ένα έτος.

γ. Εισόδημα, εώς 5000,00€ μόρια 100, εώς 10.00,00€ μόρια 70, εώς 15.000,00€ μόρια 40.

δ. Μόρια για τα ανήλικα τέκνα 30/τέκνο.

ε. Μονογονεϊκές οικογένειες, μόρια 50.

στ. Αναπηρία τέκνων άνω του 67%, μόρια 50.

ζ. Προϋπηρεσία σε σχολική μονάδα, μόρια 40/έτος και εώς 5 έτη.

 

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2015. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας
  4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας,
  6. Για τους γονείς με αναπηρία με 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους.
  7. Προϋπηρεσία σε καθαρισμό σχολικής μονάδας,
  8. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα γ) ότι δεν έχουν συνάψει σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα, δ) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
  9. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη της ανεργίας

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 17/10/2016 εώς 19/10/2016.

 

 

Δ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής με συμμετοχή του διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγούνται όσοι έχουν περισσότερα μόρια κατά σειρά των κριτηρίων μοριοδότησης.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Τις αιτήσεις και την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να προμηθευτείτε από το 10οΔΣ Καστοριάς καθώς και από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που στεγάζεται στο Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο.

– Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει από Δευτέρα 17/10/2016  και λήγει την Τετάρτη 19/10/2016. Οι υποψήφιοι θα τις καταθέτουν μόνο στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκεται στο Σκαπέρδειο Δημ.Μέγαρο. (Πληροφορίες στο τηλ. 2467351139)

-Ο υποψήφιος/α  που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της της υπ’αριθμ.2/18254/0022/03-04-2008(ΦΕΚ672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η πληρωμή του υπεργολάβου που θα επιλεγεί θα γίνεται όταν κατατίθενται τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης. Οι αποδοχές του υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς  και στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καστοριάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛ ΚΑΘΑΡ Α ΘΜΙΑΣ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *