Καστοριά: Το Ωράριο Λειτουργίας Πρατηρίων Υγρών & Αερίων Καυσίμων – Χειμερινής Περιόδου

Από το τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Καστοριάς και με βάση απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη  Καστοριάς Σωτήρη Αδαμόπουλου, γνωστοποιείται ότι  το ημερήσιο  ωράριο  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  λειτουργίας  κατά  την  Χειμερινή  Περίοδο   (Οκτώβριο 2016 – Απρίλιο 2017) των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων (αμιγών και μικτών) και των αντλιών καυσίμων σε σταθμούς αυτοκινήτων,είναι ελεύθερο.

Το ωράριο νυκτερινής λειτουργίας για όλες τις εργάσιμες ημέρεςκαθορίζεται από τις 21:00 έως  τις 06:00  της  επομένης,  κατά  την  οποία  θα  λειτουργούν  υποχρεωτικά  όσα  πρατήρια αναγράφονται στο σχετικό πίνακα. Η λειτουργία των ανωτέρω πρατηρίων ξεκινά στις 21: 00 και δεν μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των δύο (2) ωρών. 

Κατά την εκ περιτροπής υποχρεωτική λειτουργία κατά τις Κυριακές και Αργίες της Χειμερινής περιόδου και

  1. κατά τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας που ορίζεται από τις 06:00 έως τις 21:00 και
  2. κατά τη διάρκεια της νυκτερινής λειτουργίας η οποία ξεκινά από τις 21:00 έως τις 06:00 της επομένης και δεν μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των δύο (2) ωρών,

θα  λειτουργούν  υποχρεωτικά  όσα  πρατήρια  αναγράφονται  στο  σχετικό  πίνακα .

(Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα kastoria.pdm.gov.gr για να δείτε αναλυτικά του πίνακες λειτουργίας)

Από τις ρυθμίσεις της απόφασης εξαιρούνται:

  1. Το πρατήριο καυσίμων του Παπαδημητρίου Ηλία στη Λεύκη και
  2. Το πρατήριο καυσίμων Τσούγγος Γεώργιος στο 12ο χλμ. ΕΟ Καστοριάς-Κοζάνης (Μηλίτσα) τα οποία λόγω  της  γεωγραφικής  τους  θέσης  και  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  του καταναλωτικού  κοινού,  θα  λειτουργούν  ανεξάρτητα,  τόσο  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  όσο  και κατά τις Κυριακές και Αργίες.

Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους, πίνακες με τις ημέρες  και  ώρες  των  υποχρεωτικών  εκ  περιτροπής  διανυκτερεύσεων  εργάσιμων  ημερών, Κυριακών  και  αργιών  και  της  υποχρεωτικής  εκ  περιτροπής  ημερήσιας  λειτουργίας  κατά  τις Κυριακές και αργίες που τους αφορούν. Όλοι οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να δώσουν τηλέφωνα επικοινωνίας στα αντίστοιχα  Τμήματα  της  Τροχαίας  ή  στην  Άμεσο  Δράση (100)  για  την  περίπτωση  που  θα χρειαστεί να κληθούν.

Οι  ανωτέρω  πίνακες  είναι  υποχρεωτικοί  για  τους  περιλαμβανομένους  σε  αυτούς.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πρατηριούχος δεν τηρεί το πρόγραμμα χωρίς να έχει ενημερώσει πρώτα  την  αρμόδια  Διεύθυνση Ανάπτυξης  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Καστοριάς,  τότε  υπόκειται  σε κυρώσεις.

Σε  περίπτωση  μη  τήρησης   των   όσων αναγράφονται  στην απόφαση  επιβάλλεται στους  παραβάτες  πρόστιμο  πέντε  χιλιάδων  ευρώ (5.000,00€)  σύμφωνα  με  το  άρθρο 37 παράγραφος 4 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012).

 

Οι πίνακες:

 

Εργάσιμες Ημέρες – Νυχτερινή λειτουργία:

 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ    
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ    
         
Οι οκτώ (8) πίνακες που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
2041-1/20-09-2016 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΙΓΩΝ – ΜΙΚΤΩΝ)
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 – 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΖΩΝΗ Α (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΗΜ/ΝIA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ (24670)
01/10/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
03/10/16 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
04/10/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
05/10/16 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
06/10/16 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
07/10/16 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
08/10/16 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
10/10/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
11/10/16 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
12/10/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
13/10/16 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
14/10/16 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
15/10/16 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
17/10/16 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
18/10/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
19/10/16 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
20/10/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
21/10/16 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
22/10/16 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
24/10/16 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
25/10/16 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
26/10/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
27/10/16 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
29/10/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
31/10/16 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
01/11/16 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
02/11/16 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
03/11/16 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
04/11/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
05/11/16 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
07/11/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
08/11/16 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
09/11/16 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
10/11/16 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
12/11/16 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
14/11/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
15/11/16 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
16/11/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
17/11/16 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
18/11/16 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
19/11/16 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
21/11/16 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
22/11/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
23/11/16 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
24/11/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
25/11/16 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
26/11/16 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
28/11/16 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
29/11/16 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
30/11/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
01/12/16 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
02/12/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
03/12/16 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
05/12/16 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
06/12/16 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
07/12/16 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
08/12/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
09/12/16 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
10/12/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
12/12/16 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
13/12/16 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
14/12/16 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
15/12/16 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
16/12/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
17/12/16 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
19/12/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
20/12/16 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
21/12/16 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
22/12/16 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
23/12/16 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
24/12/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
27/12/16 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
28/12/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
29/12/16 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
30/12/16 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
31/12/16 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
02/01/17 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
03/01/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
04/01/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
05/01/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
07/01/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
09/01/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
10/01/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
11/01/17 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
12/01/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
13/01/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
14/01/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
16/01/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
17/01/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
18/01/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
19/01/17 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
20/01/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
21/01/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
23/01/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
24/01/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
25/01/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
26/01/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
27/01/17 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
28/01/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
30/01/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
31/01/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
01/02/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
02/02/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
03/02/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
04/02/17 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
06/02/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
07/02/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
08/02/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
09/02/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
10/02/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
11/02/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
13/02/17 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
14/02/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
15/02/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
16/02/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
17/02/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
18/02/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
20/02/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
21/02/17 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
22/02/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
23/02/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
24/02/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
25/02/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
28/02/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
01/03/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
02/03/17 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
03/03/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
04/03/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
06/03/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
07/03/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
08/03/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
09/03/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
10/03/17 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
11/03/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
13/03/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
14/03/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
15/03/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
16/03/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
17/03/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
18/03/17 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
20/03/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
21/03/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
22/03/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
23/03/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
24/03/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
27/03/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
28/03/17 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
29/03/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
30/03/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
31/03/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
01/04/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
03/04/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
04/04/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
05/04/17 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
06/04/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
07/04/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
08/04/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
10/04/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
11/04/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
12/04/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
13/04/17 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
14/04/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
15/04/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
18/04/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
19/04/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
20/04/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
21/04/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
22/04/17 Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
24/04/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
25/04/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
26/04/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
27/04/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
28/04/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
29/04/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380

 

 

Κυριακές και Αργίες – Ημερήσια και Νυχτερινή λειτουργία:
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ    
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ    
         
Οι οκτώ (8) πίνακες που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
2041-1/20-09-2016 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΙΓΩΝ – ΜΙΚΤΩΝ)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 – 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΖΩΝΗ Α (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ
ΗΜ/ΝIA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ (24670)
02/10/16 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
09/10/16 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
16/10/16 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
23/10/16 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
28/10/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
30/10/16 Αφοί Νικ. Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
06/11/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
11/11/16 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
13/11/16 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
20/11/16 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
27/11/16 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
04/12/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
11/12/16 Αφοί Νικ. Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
18/12/16 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
25/12/16 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
26/12/16 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
01/01/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
06/01/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
08/01/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
15/01/17 Αφοί Νικ. Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
22/01/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
29/01/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
05/02/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
12/02/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
19/02/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
26/02/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
27/02/17 Αφοί Νικ. Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
05/03/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
12/03/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
19/03/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
25/03/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380
26/03/17 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ SHELL Καστοριά (Γράμμου 66) 88079
02/04/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. BP Καστοριά (Γράμμου 117) 83183
09/04/17 Αφοί Νικ. Παπαθανασίου ΟΕ AVIN Καστοριά (περ. Χλόης) 29020
16/04/17 Μ. & Γ. Χάτσιος Ο.Ε. CYCLON 6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου 83184
17/04/17 Κράγια Αθηνά AVIN Καστοριά (Γράμμου 235) 82010
23/04/17 Ζαντίδης Χαράλαμπος SHELL Καστοριά (περ. Χλόης) 24977
30/04/17 Τσιφλικιώτης Δαμιανός SHELL Τοιχιό 72380

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *