Ερώτηση για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων

 Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για στήριξη επιχειρήσεων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων. Συνυπογράφει η Μαρία Αντωνίου.

 

Το ζήτημα της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, φέρνουν στη Βουλή 48 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Αντωνίου η οποία συνυπέγραψε την συγκεκριμένη Ερώτηση.

 

Στην ερώτηση των Βουλευτών επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων λόγω του πολύπλευρου ρόλου που επιτελούσαν στις περιοχές αυτές, απολάμβαναν το δικαίωμα ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης των αγροτών του ΟΓΑ.

Η ρύθμιση αυτή ήταν μια έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τα καταστήματά τους ανοιχτά, δίνοντας ζωή σε απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

 

Σήμερα όμως, με την ψήφιση του Νόμου 4387, η κατηγορία αυτή ελεύθερων επαγγελματιών εντάσσεται στον ΕΦΚΑ με το καθεστώς των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, κάτι που προκαλεί την αύξηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων τους και κατά συνέπεια θέτει εν αμφιβόλω τη διατήρηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, κάτι που θα έχει σημαντικές συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες καθώς από 1/1/2017 καλούνται να καταβάλλουν ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, ασφαλιστική εισφορά επί του εισοδήματος τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη δραστηριότητα και ανέρχεται σε 26,95% επί του φορολογητέου – ασφαλιστικού εισοδήματος.

 

07.06.2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς:
Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Στήριξη των επιχειρήσεων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων

Σύμφωνα με το νόμο υπ.αρ. 4387 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» εντάσσονται σταδιακά στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης οι περισσότερες ομάδες ασφαλισμένων. Αυτό έχει ως συνέπεια να αλλοιώνεται σε κρίσιμο βαθμό η ιδιαίτερη αντιμετώπιση που απαιτείται, προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής και πληθυσμιακής ιδιομορφίας της χώρας μας.

 

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων λόγω του πολύπλευρου ρόλου που επιτελούσαν στις περιοχές αυτές, απολάμβαναν το δικαίωμα ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ. Η ρύθμιση αυτή ήταν μία έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν τα καταστήματα τους ανοιχτά δίνοντας ζωή σε απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

 

Σήμερα όμως, με την ψήφιση του νομοσχεδίου υπ.αριθμόν 4387, η κατηγορία αυτή ελεύθερων επαγγελματιών εντάσσεται στον ΕΦΚΑ  με το καθεστώς των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, γεγονός που προκαλεί την αύξηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων τους και κατά συνέπεια θέτει εν αμφιβόλω τη διατήρηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, κάτι που θα έχει σημαντικές συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες. Πιο συγκεκριμένα, από 1.1.2017 καλούνται να καταβάλλουν ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, ασφαλιστική εισφορά επί του εισοδήµατός τους, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη δραστηριότητα και ανέρχεται σε 26,95% επί του φορολογητέου-ασφαλιστικού εισοδήματος.

 

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, συνυπολογίζοντας την αύξηση της φορολογίας εισοδήματος αλλά και τις αυξήσεις στους έμμεσους φόρους, οι ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων αυτών θα αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσχέρειες στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους, κάτι που μαθηματικά θα οδηγήσει αρκετές από αυτές στη σταδιακή αναστολή λειτουργίας τους. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είναι δεδομένο πως θα πλήξει τη  διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην ελληνική ύπαιθρο και θα συμβάλλει περαιτέρω στην ερημοποίηση των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

 

Με δεδομένο τον ιδιαίτερο ρόλο των επιχειρήσεων αυτών, αλλά και τις επιπλέον δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες των περιοχών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων,

 

ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

 

α) Είναι στις προθέσεις σας να διορθωθεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την πρόσφατη ψήφιση του νόμου 4387;

 

β) Ποιο ήταν το συνολικό δημοσιονομικό όφελος από την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών αυτών στις συνολικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που επέβαλλε τη μη εξαίρεση τους;

 

γ) Ποια μέτρα προτίθεστε στο αμέσως επόμενο διάστημα να εφαρμόσετε για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, προκειμένου να μπορέσουν αυτές να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να μη διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 1. Χρίστος Δήμας, βουλευτής Κορινθίας
  2. Άννα Καραμανλή, βουλευτής Β’ Αθηνών
  3. Γιώργος Στύλιος, βουλευτής Άρτας
  4. Γεράσιμος Γιακουμάτος, βουλευτής Β’ Αθηνών
  5. Θεόδωρος Φορτσάκης, βουλευτής Επικρατείας
  6. Ευάγγελος Μπασιάκος, βουλευτής Βοιωτίας
  7. Αθανάσιος Μπούρας, βουλευτής Αττικής
  8. Αναστάσιος Δημοσχάκης, βουλευτής Έβρου
  9. Βασίλειος Γιόγιακας βουλευτής Θεσπρωτίας
  10. Θεόδωρος Καράογλου, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
  11. Σάββας Αναστασιάδης, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
  12. Μάξιμος Χαρακόπουλος, βουλευτής Λάρισας
  13. Γιώργος Καρασμάνης, βουλευτής Πέλλας
  14. Σίμος Κεδίκογλου, βουλευτής Εύβοιας
  15. Αθανάσιος Δαβάκης, βουλευτής Λακωνίας
  16. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, βουλευτής Ρεθύμνου
  17. Γεώργιος Βαγιωνάς, βουλευτής Χαλκιδικής
  18. Ιωάννης Ανδριανός, βουλευτής Αργολίδας
  19. Ιωάννης Αντωνιάδης, βουλευτής Φλωρίνης
  20. Βασίλειος Οικονόμου, βουλευτής Αττικής
  21. Γεώργιος Γεωργαντάς, βουλευτής Κιλκίς
  22. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, βουλευτής Α’ Πειραιά
  23. Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης, βουλευτής Αττικής
  24. Γεώργιος Βλάχος, βουλευτής Αττικής
  25. Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής, βουλευτής Σερρών
  26. Αθανάσιος Καββαδάς, βουλευτής Λευκάδας
  27. Κωνσταντίνος Σκρέκας, βουλευτής Τρικάλων
  28. Κωνσταντίνος Βλάσης, βουλευτής Αρκαδίας
  29. Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής Μαγνησίας
  30. Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής Β’ Αθηνών
  31. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Καβάλας
  32. Εμμανουήλ Κόνσολας, βουλευτής Δωδεκανήσου
  33. Κωνσταντίνος Κοντογεώργος, βουλευτής Ευρυτανίας
  34. Κωνσταντίνος Κουκοδήμος, βουλευτής Πιερίας
  35. Ανδρέας Κατσανιώτης, βουλευτής Αχαΐας
  36. Όλγα Κεφαλογιάννη, βουλευτής Α’ Αθηνών
  37. Νίκη Κεραμέως, βουλευτής Επικρατείας
  38. Δημήτρης Σταμάτης, βουλευτής Επικρατείας
  39. Αικατερίνη Παπακώστα, βουλευτής Β’ Αθηνών
  40. Χαράλαμπος Αθανασίου, βουλευτής Λέσβου
  41. Μαρία Αντωνίου, βουλευτής Καστοριάς
  42. Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
  43. Στέργιος Γιαννάκης, βουλευτής Πρέβεζας
  44. Ελένη (Έλενα) Ράπτη, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
  45. Δημήτρης Κυριαζίδης, βουλευτής Δράμας
  46. Νικήτας Κακλαμάνης, βουλευτής Α’ Αθηνών
  47. Κωνσταντίνος Τζαβάρας, βουλευτής Ηλείας
  48. Χρήστος Κέλλας, βουλευτής Λαρίσης
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *