Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς

“Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Καστοριάς”

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι  ό τ ι

1) Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου κάθε
έτους και σε όλη την διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και
δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

2) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και το σύστημα
μοριοδότησης των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, των αιτήσεων
εγγραφών ακολουθούν στους παρακάτω πίνακες.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης του
Νομικού Προσώπου: «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και
Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς» Κα Παπανικολάου Μαρία, τηλ. 2467080348

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του
κηδεμόνα του παιδιού.
2)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό
ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή / και ληξιαρχική πράξη συμφώνου
συμβίωσης.
3) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να
εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με
προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4(
ετήσιος πίνακας προσωπικού).
4) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των
γονέων που είναι άνεργοι.
5) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από
Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που
προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την υγεία του παιδιού. Επίσης
αποτελέσματα φυματοαντίδρασης MANTOUX, όπως κάθε φορά προβλέπεται από
το εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
6)Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού
έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
7)Για αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβατήριο και άδεια παραμονής
σε ισχύ, των γονέων και του νηπίου.

Β) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ          ΜΟΡΙΑ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Κάτοικος Νομού Καστοριάς              30
Κάτοικος άλλου Νομού                       20
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΑΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( σε €)
Έως 8.000,00€                                    30
Από 8.001 έως 15.000                         25
Από 15.001 έως 22.000                       20
Από 22.001 έως 30.000                       15
Από 30.001 έως 35.000                       10
Από 35.001 έως 40.000                         5
Από 40.001 και άνω                                0

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α) Αριθμός ανήλικων τέκνων: 1 παιδί    5
2 παιδιά                                                       10
3 παιδιά                                                       15
4 παιδιά                                                       20
κ.ο.κ.
Β) Οικογενειακό σχήμα
Παιδιά ορφανά (από δύο ή ένα γονέα)   40
Μονογονεϊκή Οικογένεια( Διάσταση, Διαζύγιο,
κ.ο.κ.)
30
Μητέρες που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών
κατά της βίας
30
Γονέας ή αδέλφια με ειδικές ανάγκες        30
Γονέας ή αδέλφια με αναπηρία (ανεξαρτήτου
ποσοστού)
30
Γονέας Μαθητής-Φοιτητής                            5
Γονέας στρατεύσιμος –φυλακισμένος, κ.ο.κ.   30
Γ) Αδέλφια, να ανήκει στο δυναμικό του Ν.Π.  20

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *