Αυτά θα ζητήσει ο Δήμος Καστοριάς από τις «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» στο πρόγραμμα ¨Αντώνης Τρίτσης»

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς αποφάσισε την αποδχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και Υποβολή Πρότασης στην Πρόσκληση
ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

 

Εδώ θα δείτε όλη την απόφαση

 

Μπορείτε όμως να δείτε παρακάτω τι θα ζητηθεί στο φάκελο για αυτό το κομμάτι του προγράμματος ¨Αντώνης Τρίτσης». Στεκόμαστε στο ηλεκτροκίνητο τρενάκι περιήγησης το οποίο χρησιμοποιήσαμε στο φετινό σχεδόν πρωταπριλιάτικο κείμενο-πρότασή μας :

Αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και Υποβολής Πρότασης στην Πρόσκληση
ΑΤ12 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους
Δήμους» προϋπολογισμού 1.416.700,00 € και αντικείμενο:
Α Τεχνική Περιγραφή Δράσεων Δήμου Καστοριάς
Στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 18215/29-09-2020 Πρόσκλησης ΑΤ12 του Προγράμματος
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με
τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»,

ο Δήμος Καστοριάς, προκειμένου να
καλύψει τις ανάγκες του σε στόλο και υποδομή ηλεκτροκίνητων οχημάτων, θα καταθέσει
πρόταση για την προμήθεια των εξής:
 Οχήματα:
o 1 Ηλεκτροκίνητο Όχημα Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο)
o 1 Ηλεκτροκίνητο Όχημα μεταφοράς απορριμμάτων
o 1 Ηλεκτροκίνητο τρένο περιήγησης
o 1 Ηλεκτροκίνητο όχημα αποκομιδής απορριμμάτων
o 1 Ηλεκτροκίνητο λεωφορείο δημοτικής συγκοινωνίας (τουλάχιστο 6
ατόμων)
o 3 επιβατικά οχήματα μεταφοράς προσωπικού
 Φορτιστές:
o 7 Σταθμοί Φόρτισης (AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22kW)
3
o 1 Σταθμός Φόρτισης (DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40-50kW)
 Λογισμικό Διαχείρισης Οχημάτων και Φορτιστών.
Τέλος θα προταθούν και τα αναγκαία υποέργα υποστήριξης της υποβολής της πρότασης και
δράσεων ενημέρωσης – δημοσιότητας της πράξης.
2. Βεβαίωσης – Δήλωσης (Δέσμευσης) εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων αδειών και
εγκρίσεων για την τοποθέτηση και λειτουργία του προτεινόμενου εξοπλισμού.
3. Δέσμευσης κάλυψης τυχόν επιπλέον δαπάνης (διαφορά τελικής δαπάνης υλοποίησης από τη
χρηματοδότηση του προγράμματος) από πόρους του δήμου.
4. Βεβαίωσης ότι η χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης θα γίνει σύμφωνα με το Σχέδιο
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων όπως αυτό θα εκπονηθεί και εγκριθεί.
5. Συγκρότησης Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τη σύνταξη Πίνακα προσδιορισμού μέσων
τιμών υλικών της εν λόγω πρότασης, από σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών,
ενημερωτικά φυλλάδια κλπ.
6. Ορισμού υπεύθυνου υποβολής Πράξης του Σαλόμκιν Φλορίν, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού,
Προϊστάμενου Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης.»
και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Eπιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του 4735/2020 και έπειτα από
διαλογική συζήτηση
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

One thought on “Αυτά θα ζητήσει ο Δήμος Καστοριάς από τις «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» στο πρόγραμμα ¨Αντώνης Τρίτσης»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *