Προτάσεις των ΕΝ.ΔΗΜΟ. για το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων

Αξιολογώντας το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων φτάνουμε στο συμπέρασμα, ότι οι βασικές παράμετροι οι οποίοι θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς αποφάσισε να αποσταλούν εκ νέου στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΠΕΝ οι παρακάτω παρατηρήσεις ώστε να συμπεριληφθούν στο

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Διαβάστε περισσότερα