Την Τρίτη το απόγευμα το εξ αναβολής Δημοτικό Συμβούλιο – Όλα τα κρίσιμα θέματα

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18:30, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.          Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.  
2.          Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Καστοριάς  στους όρους και τις συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των  συμμετεχόντων» Β΄ΦΑΣΗ, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου  Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και  Τουρισμού». Εισήγηση Δημάρχου
3.          Έγκριση 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς, οικ. έτους 2016. Απόφ. Οικον. Επιτροπής
4.          Λήψη απόφασης για απ’ευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου στο «πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας» για καλλιτεχνικούς σκοπούς (Θεματικό Χριστουγεννιάτικο πάρκο… «Ο ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ των ΕΥΧΩΝ») Εισήγηση Αντιδημάρχου  κ. Λάζαρου Ζήση
5.          Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων θεσμών «Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικων Δένδρων» και έγκριση δαπανών αυτών. Εισήγηση Αντιδημάρχου  κ. Λάζαρου Ζήση
6.          Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων θεσμών εορταστικού Δωδεκαημέρου 2016-2017 και έγκριση δαπανών αυτών. Εισήγηση Αντιδημάρχου  κ. Λάζαρου Ζήση
7.          Επιλογή Ορκωτού Λογιστή για ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης, οικ. έτους 2016.

Εισήγηση Αντιδημάρχου

κ. Ε. Στεργιόπουλου

8.          Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Επικοινωνιακού Προγράμματος Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Αντιδημάρχου

κ. Ε. Στεργιόπουλου

9.          Καθιέρωση 24ωρης απασχόλησης Κυριακών, εξαιρέσιμων ημερών και κατά το Σάββατο, υπαλλήλων του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2017. Εισήγηση Δημάρχου
10.       Καθιέρωση 24ωρης απασχόλησης  Κυριακών, εξαιρέσιμων ημερών και κατά το Σάββατο, υπαλλήλων της υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2017.

Εισήγηση Αντιδημάρχου

κας Μαλαματής Αντωνίου

11.       Καθιέρωση 24ωρης απασχόλησης  Κυριακών, εξαιρέσιμων ημερών και κατά το Σάββατο, υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2017.

Εισήγηση Αντιδημάρχου

κ. Σωκράτη Λιάνου

12.       Τροποποίηση της 15/15 απόφασης ΔΕΠ με θέμα: «Παραχώρηση μέρους του 1ουορόφου  στο 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς (από την είσοδο της οδού Καραβαγγέλη) για προσωρινή χρήση, στη Δημοτική  Βιβλιοθήκη Καστοριάς». Απόφαση Δ.Ε.Π.
13.       Έγκριση παραχώρησης αιθουσών στο 1ο Γυμνάσιο για τη λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας Καστοριάς. Απόφαση Δ.Ε.Π.
14.       Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους  ΚΑΠ 2016  (ποσού  145.950,74 €) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών κτιρίων και αποζημίωση Σχολικών Τροχονόμων». Απόφαση Δ.Ε.Π.
15.       Διαγραφή Οφειλών. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
16.       Καθορισμός τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
17.       Καθορισμός του αριθμού των δόσεων των υπόχρεων σε καταβολή αποζημίωσης – λόγω της προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως – για  το ποσό που o Δήμος κατέβαλε για λογαριασμό τους, στους δικαιούχους της αποζημίωσης. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
18.       Ανανέωση αδειών παραγωγών – πωλητών λαϊκών αγορών. Εισήγηση Δ/νσης Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης
19.       Ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. Εισήγηση Δ/νσης Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης
20.       Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση δημόσιας έκτασης  στην Τ.Κ. Κλεισούρας για την κατασκευή πρόχειρου σταυλικού καταλύματος. Εισήγηση Δ/νσης Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης
21.       Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Σχετικά Πρωτόκολλα
22.       Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: “ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α2 και Α3  Δ. Κ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ” . Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
23.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
24.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
25.       Έγκριση 7ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ Φάση Β»: Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
26.       Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
27.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης Β΄ φάσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
28.       Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων, Εκπροσώπων και Μελών Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καστοριάς, στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας) στη Θεσσαλονίκη Πρόσκληση ΚΕΔΕ
29.       Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αποφάσεις Δ.Ε.Π.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Γεώργιος  Παπαδόπουλος

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *