Μία ακόμη καίρια τοποθέτηση της Μαρίας Αντωνίου στην Επιτροπή Έρευνας & Τεχνολογίας στην οποία ήταν βασική εισηγήτρια της Ν.Δ

Το ερευνητικό έργο και οι δραστηριότητες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), ήταν το θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Διαβάστε περισσότερα