Τα τέλη της ΔΕΥΑΚ για το 2017 – Αναλυτικά

Αυτά είναι τα τέλη της ΔΕΥΑΚ για το έτος 2017 στο Δήμο Καστοριάς:

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΕΛΗ ΔΕΥΑΚ 2017

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 25 Οκτωβρίου 2016 έλαβε την 357/16 κανονιστική κατά πλειοψηφία απόφασή του με θέμα: «Επιβολή Τελών Ύδρευσης-Αποχέτευσης οικ. έτους 2017 ΔΕΥΑ Καστοριάς» σύμφωνα με την 121/16 σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ,  η οποία έχει ως εξής:

α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 121/16 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την επιβολή Τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης οικ. έτους 2017 τα οποία καθορίζονται  ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΙΜΗ €/m3
1.     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Για κατανάλωση 1 – 15 m3 0,16 €
Για κατανάλωση 16 – 50 m3 0,50 €
Για κατανάλωση 51  – … m3 0,80 €
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ /ΔΙΜΗΝΟ: 17,00 €
2.     ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Για κατανάλωση 1- 80 m3 0,16 €
Για κατανάλωση 81 – … m3 0,32 €
Σημείωση: Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τοποθετημένο υδρόμετρο και η παροχή χρησιμοποιείται, θεωρείται ως κατανάλωση η μέτρηση των 80 m3 το εξάμηνο.
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ / ΕΞΑΜΗΝΟ: 17,00 €

3.    ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

I. ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

II.  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

III.  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ κλπ.

Για κατανάλωση 1- 80 m3 0,50 €
Για κατανάλωση 81 – … m3 0,80 €
4.    ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙ.ΠΑ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Για κατανάλωση 1- … m3

 

0,50 €

Σημείωση: Οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης εκδίδονται (2) δύο φορές το έτος  με το ισχύον πάγιο των 17,00€ (ανά εξάμηνο)

5.    ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%, ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ,

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ κ.λπ

 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ

 

 

 

50%

Σημείωση: Άλλες περιπτώσεις αναξιοπαθούντων καταναλωτών θα κρίνονται κατά περίπτωση
6.    ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 30.000,00€  ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 5.000,00€  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ

 

30%

7.    ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 67 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 5.000,00€ (ΑΤΟΜΙΚΟ) ΚΑΙ 7.000,00€ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ) ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ

 

30%

8.    ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥ) ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3,6%

0,50%
Σημείωση: Οι τόκοι θα υπολογίζονται με τη έκδοση του επόμενου λογαριασμού και θα βεβαιώνονται μέχρι την λήξη ημερομηνίας του τελευταίου λογαριασμού του έτους 2016

 

 

 

9.    ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31/12/2014

 

 

 

 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ, ΕΚΠΤΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

20%

Σημείωση: Η διακοπή της υδροδότησης γίνεται με την έκδοση του 2ου λογαριασμού, εφόσον δεν εξοφληθεί μετά τη λήξη του και η κατάθεση των αιτήσεων μειώσεων λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης από τους δημότες πραγματοποιείται στους εκκαθαριστικούς και όχι στους έναντι λογαριασμού

 

10.  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

50%

 

11.  ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

 

15,00€  πλέον ΦΠΑ   24%

Σημείωση: Η σύνδεση βαρύνει αποκλειστικά τον καταναλωτή
12.  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

1%

Σημείωση: Με την πληρωμή του τέλους, συγχρόνως, συνάπτεται προσωρινό συμβόλαιο για την παροχή στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου και οριστικό συμβόλαιο με την καταβολή της εγγύησης. Χορηγείται παροχή με υδρόμετρο και εκδίδεται λογαριασμός διμήνου σύμφωνα με την καταγραφόμενη κατανάλωση m3
13.  ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

 

75,00€

Σημείωση: Στο ποσό δεν καταλογίζεται Φ.Π.Α. και επιστρέφεται στον καταναλωτή με την οριστική διακοπή της σύνδεσης

 

14.  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (3 ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

 

150,00€

 

15.   ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

 

20,00€ (πλέον 24% ΦΠΑ)

 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

13%

 

 

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2017)

1.      ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2,40€/m2 οικοδομής
2.      ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2,41€/m2 της κάλυψης του ακινήτου στο οικόπεδο
3.      ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΥΠΟΓΕΙΑ κλπ. ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,43€ /m2

 

4.      ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

60% ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

 

5.      ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

 

40% ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

 

6.      ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 

ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΟΤΑ, ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

100,00€ την 1η ώρα (με ΦΠΑ)

50,00€ πέραν της 1ης ώρας  (με ΦΠΑ)

 

7.      ΡΙΨΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ)

 

ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΟΤΑ, ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

50,00€/βυτίο

 

8.      ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΟΤΑ, ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

60,00€/δείγμα

 

9.      ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

 

 

 

ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΟΤΑ, ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

250,00€/ανάλυση

 

Σημείωση: Στις περιπτώσεις ειδικών αναλύσεων η αξία θα εκτιμάται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου της επιχείρησης

10.  ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

·  ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ (της πρώην Ε.Α.Σ.)

 

·  ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ (879 κάτοικοι Χ 365 ημέρες Χ 0,0348€)

 

· ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ D.M. ABEE  (675 κάτοικοι Χ 365 ημέρες Χ 0,0348€)

 

· ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ D.T.S. AE  (409 κάτοικοι Χ 365 ημέρες Χ 0,0348€)

 

 

 

 

60% της ετήσιας κατανάλωσης ύδρευσης βάση λογαριασμού Δήμου Άργους Ορεστικού

 

11.188,65€/έτος

 

 

8.591,97€/έτος

 

 

5.206,09€/έτος

 

Σημείωση:

·         Ο αριθμός των κατοίκων που έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης όπου τα λύματά τους οδηγούνται στις Ε.Ε.Λ. ανέρχεται στους 35.350 όπως περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα (2)

·         Στον πίνακα (1) αναλύονται εκτενώς οι δαπάνες των Ε.Ε.Λ. και ακολουθεί ο υπολογισμός του κόστους (δαπάνη ανά κάτοικοι)

 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

24%

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

Η ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ (6) ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΝΩ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΔΙΜΗΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΗ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ m3)

ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΙ.ΠΑ.:

Η ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ (2) ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΝΩ ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΗ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ m3)

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ε.Ε.Λ.) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

 

Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού 132.000,00€
Αμοιβές για αναλύσεις λυματολάσπης 1.500,00€
ΔΕΗ των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων 148.000,00
Τηλεφωνικά 2.000,00€
Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις μηχ/των κτηριακών εγκ/σεων κτλ. 15.000,00€
Καύσιμα & Λοιπά υλικά θέρμανσης 2.000,00€
Υλικά καθαριότητας 500,00€
Χημικά υλικά για την λειτουργία των Ε.Ε.Λ. 3.000,00€
Αγορά υποχλωριώδους νατρίου 4.000,00€
Αναλώσιμα – Εργαλεία – Λοιπές προμήθειες 2.000,00€
Υπηρεσίες μείωσης παραγωγής ιλύος  (Βιοενίσχυση) 48.000,00€
Διάφορα έξοδα χημείου 1.000,00€
Επιστημονικά όργανα 3.000,00€
Αμοιβές συνεργείων για καθαρισμό κλινών ξήρανσης 2.000,00€
Αμοιβές για λειτουργία – Συντήρηση Ε.Ε.Λ. 40.000,00€
Αποσβέσεις 39.600,00€
ΣΥΝΟΛΟ 443.600,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

Τοπική Κοινότητα Μαυροχωρίου – Δήμου Καστοριάς 1.497
Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης – Δήμου Καστοριάς 747
Τοπική Κοινότητα Δισπηλιού – Δήμου Καστοριάς 976
Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς – Δήμου Καστοριάς 13.387
Τοπική Κοινότητα Τοιχιού – Δήμου Καστοριάς 685
Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης & Φωτεινής – Δήμου Καστοριάς 325
Δημοτική Κοινότητα Μανιάκων – Δήμου Καστοριάς 3.055
Τοπική Κοινότητα Λεύκης – Δήμου Καστοριάς 961
Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς – Απόσκεπος – Δήμου Καστοριάς 139
Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς – Κεφαλάρι – Δήμου Καστοριάς 353
Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς  – Χλόη – Δήμου Καστοριάς 3.079
Τοπική Κοινότητα Κορομηλιάς – Δήμου Καστοριάς 342
Τοπική Κοινότητα Μελισσοτόπου – Δήμου Καστοριάς 172
Τοπική Κοινότητα Χιλιοδένδρου – Δήμου Καστοριάς 610
Τοπική Κοινότητα Ποριάς – Δήμου Καστοριάς 512
Τοπική Κοινότητα Κορησού – Δήμου Καστοριάς 998
Τοπική Κοινότητα Λιθιάς – Δήμου Καστοριάς 311
Τοπική Κοινότητα Σταυροπόταμου – Δήμου Καστοριάς 173
Τοπική Κοινότητα Βασιλειάδας – Δήμου Καστοριάς 325
Τοπική Κοινότητα Τσάκωνης – Δήμου Καστοριάς 288
Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου – Δήμου Καστοριάς 599
Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας – Κολοκυνθού Δήμου Καστοριάς 744
Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας Δήμου Καστοριάς 2099
Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας – Παλιννοστούντες Δήμου Καστοριάς 112
Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου – Δήμου Καστοριάς 398
Δήμος Άργους Ορεστικού – Αμπελόκηποι 879
Βυρσοδεψείο D.M. ΑΒΕΕ 675
Βυρσοδεψείο D.T.S. AE 409
ΣΥΝΟΛΟ 34.850
Υπολογισμός κόστους
Δαπάνη: 443.600,00€ / 34.850 = 12,73€ / 365 ημέρες    = 0,0348€ ανά ημέρα

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Παπαδόπουλος  Γεώργιος

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *