Σε 10 ημέρες αρχίζει το πανηγύρι του Άργους Ορεστικού – Δείτε πόσο κοστίζει η ενοικίαση κάθε πάγκου

10 ημέρες έμειναν μέχρι την πρεμιέρα της ετήσιας εμποροπανήγυρης στην πόλη του Άργους Ορεστικού

το διάστημα από 20/09/2017 έως και 26/09/2017.

Οι εκθέτες έχουν ήδη καταθέσει τις αιτήσεις συμμετοχής, ενώ ο χώρος είναι έτοιμος να τους υποδεχθεί, μετά από έναν αξιόλογο οργανωτικό προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής.

Γνωρίζετε πόσο κοστίζει η ενοικίαση κάθε πάγκου που θα διασχίσετε στην Εμποροπανήγυρη, σε λίγες ημέρες;

Ο καθορισμός των χώρων, των ειδών πώλησης και οι αντίστοιχες τιμές συμμετοχής όπου ενσωματώνονται και τα ποσά που αναλογούν σε κάθε χρήστη κατ’ επιμερισμό των δαπανών για την ηλεκτροδότηση, φύλαξη, καθαριότητα και στεγάστρου, έχουν ως εξής:

Για τα Περίπτερα με αριθμό από 1 έως και 368 και από 494 έως 502 : η τιμή ορίζεται σε 780€ με δυνατότητα προέκτασης και 730€ χωρίς δυνατότητα προέκτασης. Οι αντίστοιχες τιμές

για τους Δημότες ορίζεται σε 350€ και 330€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 545€ και 510€ αντίστοιχα Ο αριθμός 494 αφορά δύο θέσεις περιπτέρων με την εκάστοτε τιμή.

 

Για τα Περίπτερα με αριθμό από 369 έως 448 και από 465 έως και 493 : η τιμή ορίζεται σε 495€. Η αντίστοιχη τιμή

για τους Δημότες ορίζεται σε 220€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 345€ .

 

Για τα Περίπτερα με αριθμό από 449 έως και 464 : η τιμή ορίζεται σε 445€. Η αντίστοιχη τιμή

για τους Δημότες ορίζεται σε 200€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 315€ .

 

Για τα Περίπτερα με αριθμό από 503 έως και 568 : η τιμή ορίζεται σε 350€. Η αντίστοιχη τιμή

για τους Δημότες ορίζεται σε 160€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 250€ .

 

Για τα περίπτερα των χαλιών από Νο1 έως και Νο40 η τιμή ορίζεται σε 300€.

 

Για τα περίπτερα της ανοικτής Νησίδας της οδού Ίωνος Δραγούμη και από Νο1 έως και Νο15 η τιμή ορίζεται σε 445€. Η αντίστοιχη τιμή

για τους Δημότες ορίζεται σε 200€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 315€ .

 

Για τα περίπτερα χωρίς ρεύμα και κατασκευή του Δήμου η τιμή ορίζεται σε 145€ ανά τρίμετρο.

Η αντίστοιχη τιμή

για τους Δημότες ορίζονται σε 65€ και

για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 100€ .

 

Για τα περίπτερα που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή και πώληση βιβλίων η τιμή ορίζεται σε 70€. Η αντίστοιχη τιμή

για τους Δημότες ορίζεται σε 30€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 50€ .

 

Για τα περίπτερα που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή και πώληση ειδών λαϊκής τέχνης

(και μέχρι 2 περίπτερα)

η τιμή ορίζεται σε 530€. Η αντίστοιχη τιμή

για τους Δημότες ορίζεται σε 240€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 370€ .

Για τις ψησταριές Νο1 Νο2 και Νο3

η τιμή ορίζεται σε 4.750€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 16€ (11€ κατασκευή και 5€ κατά-

ληψη χώρου)

Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 2640€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 16€

(11€ κατασκευή και 5€ κατάληψη χώρου).

 

Για τις ψησταριές Νο4 έως και Νο13

η τιμή ορίζεται σε 3.420€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 17€ (11€ κατασκευή και 6€ κατά-

ληψη χώρου) .

Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 1.980€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 17€

(11€ κατασκευή και 6€ κατάληψη χώρου).

Για τις ψησταριές Νο14 και Νο15

η τιμή ορίζεται σε 3.060€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 15€ € (11€ κατασκευή και 4€

κατάληψη χώρου)..

Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 1.620€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 15€

(11€ κατασκευή και 4€ κατάληψη χώρου).

 

Για τα Καφενεία Νο1 Νο2 και Νο3

η τιμή ορίζεται σε 4.800€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€ € (11€ κατασκευή και 7€

κατάληψη χώρου)..

Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 2.880€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€ € (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου).

Για τα περίπτερα που θα χρησιμοποιηθούν ως Μπαρ , Σνακ Μπαρ κ.λ.π. (υγειονομικού ενδιαφέροντος) μεταξύ των περιπτέρων με αριθμό από 503 έως και 568: η τιμή ορίζεται σε 495€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€.

Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 235€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€ (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου) και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 345€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€ (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου).

Πιθανές προεκτάσεις πέραν των κατασκευασμένων από το Δήμο είναι ευθύνη του εκθέτη μετά από άδεια του Δήμου.

Η κατοχύρωση θέσης θα γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού (που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσεως του χώρου στο οποίο και έχουν ενσωματωθεί τα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, αμέσως μετά το τέλος κάθε κλήρωσης και την ανάδειξη του δικαιούχου της θέσης, ενώ στην συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συμμετοχής. Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής του ποσού από τον κληρωθέντα, ενεργείται νέα κλήρωση, ο δε αρνηθείς την καταβολή του τέλους αποκλείεται από κάθε συμμετοχή του στις επόμενες κληρώσεις και εκπίπτει υπέρ του Δήμου το ποσό που καταβλήθηκε.

Όσον αφορά τους δημότες – εμπόρους του Άργους Ορεστικού δύνανται να καταβάλουν τα τέλη του χώρου, έως και την 12η ώρα της τρίτης(3η) ημέρας λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης.

Το 50% του προκαθορισμένου τέλους για τις ψησταριές, τα καφενεία, τα καφέ μπαρ, σνακ μπαρ, τις πιτσαρίες κ.λ.π.θα προκαταβληθεί με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το υπόλοιπο 50% έως και την τρίτη (3η) ημέρα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Τα τέλη που αφορούν συμπληρωματικά μέτρα κατάληψης για τις παραπάνω κατηγορίες (αν υπάρχουν), θα καταβληθούν αφού γίνει καταμέτρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και όχι μετά την πέμπτη (5η) ημέρα λειτουργία της εμποροπανήγυρης.

Σχέδια αιτήσεων και χάρτης του χώρου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού www.argosorestiko.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Σαμαράς Δαμιανός – 2467351303

Κοσμίδου Αναστασία – 2467351320

Πρωτόγερου Δέσποινα–2467351313


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής εκθετών για την εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού 2017.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον χάρτη του πανηγυριού.

 

 

 

Ο Νομός – και ιδιαίτερα ο Δήμος  Άργους Ορεστικού- ζει σε ρυθμούς πανηγυριού, εδώ κι αρκετό καιρό! Όλοι δίνουν ραντεβού στα πολύχρωμα ζωηρά  στενά του Άργους Ορεστικού…

 

10 ημέρες πριν την επίσημη έναρξη θα ευχηθούμε…

 

Καλό (& με καλό καιρό) πανηγύρι! 

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *