Προμήθεια Σκυλοτροφών ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.000,00 € ο Δήμος Καστοριάς

O Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, «Προμήθεια Σκυλοτροφών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.000,00 € (εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την 1/2016 μελέτη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή. Η παράδοση των ζωοτροφών θα γίνεται τμηματικά (μία φορά τη βδομάδα) ανάλογα με τις ανάγκες του παραλήπτη με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και για 53 (πενήντα τρεις) εβδομάδες.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με την κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5% και  ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,5%, με τα έξοδα δημοσιεύσεων και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του N.2286/95.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) δηλαδή 500,00 €, για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, (τηλ. 24673-51161).

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *