Μέχρι 27/11 οι αιτήσεις για 12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καστοριάς – προσόντα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την άμεση πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες,
εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού
– COVID 19, ως εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3.Να μην έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες
στον ιό του κορονοϊού COVID-19.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Τίτλο σπουδών (εφόσον απαιτείται)
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου (όπου απαιτείται).
4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού-Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας καθώς και
Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ). (όπου απαιτείται)
5. Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας (όπου απαιτείται)
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές
ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μετά των
συνημμένων δικαιολογητικών, έως και τις 27-11-2020 και ώρα 15:00, από την επομένη της
ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην
ιστοσελίδα του Δήμου μας), ως ακολούθως:
1. Μέσω φαξ στο 24670-21399 ή
2. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο vasiliou@kastoria.gov.gr ή spapadopoulou@kastoria.gov.gr ή
3. Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο ΤΚ 52100) στο Τμήμα
Διοικητικής Μέριμνας (Γραφείο Πρωτοκόλλου-Ισόγειο), εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
κατάθεση των δικαιολογητικών.
Για Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ. 24673-51133 & 24673-51153
Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού του
άρθρου 5 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.3.2020) που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που
φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η
λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων.

 

Δείτε εδώ τις θέσεις,  τα απαραίτητα προσόντα και τις λεπτομέρειες
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *