Εργασία Καστοριά: Πρόσληψη 2 καθαριστριών σε σχολικές μονάδες (λεπτομέρειες)

Ο Πρόεδρος  Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, δύο (2) καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωσης έργου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων:

 

 

1.    4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 4ο ΝΗΠ/ΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.(1 Θέση)

2.    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠ/ΕΙΟ Ν.ΟΙΚΙΣΜΟΥ     (1 Θέση)  .

 

Ορίζει τους όρους της προκήρυξης, την μοριοδότηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ( 10 μόρια για κάθε μήνα, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες.)

Μήνες     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11     12

Μόρια    10     20    30    40     50    60    70    80     90    100    110    120

 

2. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 30 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.)

Αριθμός τέκνων       1        2        3        4        5

Μόρια                     30      60      90      120     150

 

 

 

3. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ( 40 μόρια για ένα έτος, με ανώτατο όριο τα 5 έτη.)

 

Έτη             1        2         3        4        5

Μόρια         40      80       120     160    200

4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ( 50 μόρια ).

5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ( 50 μόρια).

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Εισόδημα       εώς 5.000      εώς 10.000     εώς 15.000

Μόρια                   100                  70                  40

7. ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ( 50 μόρια.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2015. Σε περίπτωση που δεν

υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας

  1.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας,
  3. Για τους γονείς με αναπηρία με 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους.
  4. Προϋπηρεσία σε καθαρισμό σχολικής μονάδας,
  5. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα γ) ότι δεν έχουν συνάψει σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα, δ) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
  6. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη της ανεργίας

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγούνται όσοι έχουν περισσότερα μόρια κατά σειρά των κριτηρίων μοριοδότησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Τις αιτήσεις θα μπορούν να προμηθευτούν από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες καθώς και από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

– Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει από Παρασκευή 06/11/2015 και λήγει την Τρίτη 10/11/2015. Οι υποψήφιοι θα τις καταθέτουν μόνο στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκεται στο Σκαπέρδειο Δημ.Μέγαρο.

-Ο υποψήφιος /α  που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της της υπ’αριθμ.2/18254/0022/03-04-2008(ΦΕΚ672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η πληρωμή θα γίνεται όταν κατατίθενται  τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *