Το ΕΚΠΑ παραμένει στα 250 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως – Η θέση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Μια ακόμη σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που παραμένει στα 250 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως με βάση τη νέα παγκόσμια κατάταξη ΑΕΙ «Webometrics Ranking of World Universities» για το 1ο εξάμηνο του 2020 που δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στη θέση 244 παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 86η θέση στην Ευρώπη μεταξύ των 4480 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 280, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 392, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 570 και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 602. Στην συγκεκριμένη κατάταξη που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 28.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 75 Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (βλέπε πίνακα 1).

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National ResearchCouncil – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται για 17η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται σετέσσερα επιμέρους κριτήριατα οποία είναι τα εξής:

1.       Παρουσία (Presence Rank) 5%: Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.

2.       Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.

3.      Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων.

Στην κατάταξη του Ιανουαρίου του 2020 υπάρχει νέα σημαντική μεθοδολογική αλλαγή σε σχέση με την περσινή εκδοχή της κατάταξης: Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου  υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 110 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των δέκα πρώτων προφίλ.  Τον Ιούλιου του 2019 η βαθμολογία είχε υπολογιστεί με βάση τα 100 πρώτα προφίλ μείον τα πέντε πρώτα. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 ο υπολογισμός γινόταν με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ Καθηγητών και ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου, μείον τις ετεροαναφορές του πρώτου προφίλ.

4.      Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2013-2017 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

 

 

Πηγή: skai.gr

 

 

 

Η ελληνική λίστα! Μπορείτε να δείτε τη θέση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και να καταλάβετε πόσο μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται για την αναβάθμισή του…

 

ranking World Ranksort descending University Det. Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1
245
National and Kapodistrian University of Athens
305
446
74
220
2
281
Aristotle University of Thessaloniki
153
341
324
314
3
393
National Technical University of Athens
522
472
400
456
4
572
University of Patras (incl University of Western Greece)
747
810
399
646
5
604
University of Ioannina
1109
940
474
630
6
655
University of Crete
758
1073
437
685
7
937
University of Thessaly
780
2125
649
925
8
1036
University of the Aegean
1234
1736
885
1172
9
1044
Democritus University of Thrace
1040
2176
796
1050
10
1235
Athens University of Economics and Business
1580
1667
832
1649
11
1292
Technical University of Crete
1228
2815
805
1351
12
1426
University of Piraeus
1475
2322
1074
1722
13
1489
University of Macedonia
1565
1634
1646
2043
14
1540
Hellenic Open University
1684
1985
2272
1831
15
1628
Agricultural University of Athens
2972
4145
1030
1441
16
1909
Ionian University
2644
1443
2551
2935
17
1958
Technological Education Institute of Thessaloniki
3630
2548
1916
2555
18
1959
Technological Education Institute of Crete
1940
4351
1864
1918
19
1982
Harokopio University of Athens
4985
4977
1448
1740
20
2142
University of Peloponnese
2249
4216
1683
2323
21
2221
Technological Education Institute of Athens
2070
3843
2247
2511
22
2306
Panteion University of Political and Social Sciences
3914
2631
2812
2995
23
2336
University of Western Macedonia
2425
5265
1937
2267
24
2740
Technological Education Institute of Thessaly (former TEI of Larissa)
3512
3860
2404
3436
25
4064
Technological Education Institute of Western Macedonia (TEI Kozani)
3402
11222
3894
3564
26
4381
Technological Education Institute of Western Greece
2693
10602
3962
4213
27
4667
Technological Education Institute of Piraeus
3405
2905
4251
6084
28
4692
Athens Information Technology
26690
10167
7360
2898
29
4807
American College of Greece
7089
3704
3243
6084
30
4945
School of Pedagogical and Technological Education
5040
3982
3772
6084
31
5172
Technological Education Institute of Lamia
10200
9510
7360
4071
32
5586
Metropolitan College
8959
4779
4880
6084
33
5889
American School of Classical Studies at Athens
2570
2858
7360
6084
34
5932
Technological Education Institute of Epirus
2538
6246
4724
6084
35
6429
International Hellenic University
6336
6015
5671
6084
36
8454
Athens School of Fine Arts
4269
6467
7360
6084
37
8663
International Helenic University
4822
12519
4014
6084
38
8715
(3) CITY College International Faculty University of Sheffield
5726
9491
6413
6084
39
8919
Hellenic Naval Academy
17381
14107
7360
4767
40
9434
Technological Education Institute of Eastern Macedonia and Thrace
5980
7614
7360
6084
41
10122
American College of Thessaloniki
11578
8065
7360
6084
42
10886
Technological Education Institute of Patras
7509
9400
7360
6084
43
10957
Technological Educational Institution of the Ionian Islands
7053
9522
7360
6084
44
10991
American Farm School Thessaloniki
9277
9388
7360
6084
45
11430
New York College
5808
10230
7360
6084
46
11716
Mediterranean College
13400
9975
7360
6084
47
11950
Hellenic Army Academy
15472
16064
7360
5177
48
12494
Technological Education Institute of Chalkida
17976
10527
7360
6084
49
12519
Technological Educational Institute of Central Greece
6847
14767
6217
6084
50
12883
College Year in Athens
18867
10951
7360
6084
51
13267
Hellenic Army Academy
17179
11611
7360
6084
52
13448
Akto Art & Design
19540
11642
7360
6084
53
13714
Bca Business Studies
15365
12293
7360
6084
54
14008
Hellenic American Education Center
16316
12584
7360
6084
55
15097
Independent Science & Technology Studies
20811
13540
7360
6084
56
15581
City Unity College
17043
14525
7360
6084
57
16814
Hellenic American University
20435
15688
7360
6084
58
16897
Vakalo Art & Design College
12893
16544
7360
6084
59
16954
Aegean Omiros College
20534
15871
7360
6084
60
17255
Technological Educational Institute of Peloponnese
5962
17653
7360
6084
61
17695
ICBS Business School
20717
16749
7360
6084
62
17981
Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center)
20415
17131
7360
6084
63
18292
State Conservatory of Thessaloniki
15084
18066
7360
6084
64
19258
DEI College
20226
18669
7360
6084
65
19965
British Hellenic College
16569
19888
7360
6084
66
20420
AAS College Applied Arts Studies
18737
20193
7360
6084
67
20995
Athens School of Management
22788
20452
7360
6084
68
21638
Conservatoire of Northern Greece
25160
20913
7360
6084
69
21888
Institution d΄Etudes Francophones
25221
21135
7360
6084
70
22895
Athinaiki Ekpaideftiki Etairia Rene Descartes College CNAM
18503
23038
7360
6084
71
23200
Greek Bible College
21036
23184
7360
6084
72
23389
American University of Athens
28806
21936
7360
6084
73
25985
MBS College College of Crete Heraklion
28532
25223
7360
6084
74
26457
College of Professional Journalism
29180
25277
7360
6084
75
27815
European College for Tourism Studies Corfu
28706
27496
7360
6084

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *