Δωρεά της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 10 κιβωτίων αντισηπτικών gel στο Ειδικό Σχολείο του Δήμου Καστοριάς

Σημαντική δωρεά της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 10 κιβωτίων αντισηπτικών gel στο Ειδικό Σχολείο του Δήμου Καστοριάς, στα πλαίσια δωρεάς αντισηπτικών προϊόντων στα Ειδικά Σχολεία της χώρας.

Η δωρεά έγινε αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς.

Η απόφαση:

ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel) από την εταιρεία
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια αντιμετώπισης διασποράς του νέου κορονοϊού Covid19)»
Αριθμός απόφασης 285/2020

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 36200/7-10-2020 έγγραφο του Προέδρου Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας με το οποίο μας ενημερώνει ότι η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., συνεχής αρωγός
στο έργο της ΚΕΔΕ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά, μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που
διάγουμε, προτίθεται να επαναλάβει την πρωτοβουλία της για τη δωρεά αντισηπτικών προϊόντων
στα Ειδικά Σχολεία της χώρας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, το με αριθμ. πρωτ 36200/7-10-2020 έγγραφο του Προέδρου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται τη δωρεά υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel) ποσότητας 10 κιβωτίων από την
εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., στα πλαίσια αντιμετώπισης διασποράς του νέου κορωνοϊού
Covid-19, που θα παραδοθεί στο Ειδικό Σχολείο του Δήμου Καστοριάς.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *