Δήμος Καστοριάς: Διαγωνισμός για την προμήθεια εορταστικού στολισμού αξίας 56.000€

Προκειμένου ο Δήμος Καστοριάς να προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 56.000,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμόβάσει του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής,  την   5/07/2018 ημέρα Πέμπτη με καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών την 10:30 π.μ.. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Καστοριάς για την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Όλα τα τεύχη δημοπράτησης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς στη διεύθυνση http://www.kastoria.gov.gr.

            Αντίγραφα της διακήρυξης, πληροφορίες-διευκρινήσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, τηλ. 2467351615 κ. Τσέλα Κωνσταντίνο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ   12-06-2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

 

 

texniki_perigrafi,

texnikes_prodiagrafes,

proypologismos,

syggrafi_ypoxreoseon,

diakirixi_me_adam,

perilipsi_me_adam_ada,

PINAKAS_ENARMONISHS,

Εντυπο_Οικονομικής_Προσφοράς,

ΤΕΥΔ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *