ΔΕΥΑΚ: Έγκριση πρόσληψης εργαζόμενου για 1+1 έτη

Την πρόσληψη ενός νέου υπαλλήλου για 1 +1 έτη με το πρόγραμμα επιχορηγούμενων επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ ενέκρινε η ΔΕΥΑΚ.

Συγκεκριμένα όπως θα δείτε στην απόφαση εδώ:

«Η ΔΕΥΑΚ υπέβαλε αίτηση για την απασχόληση δύο (2) μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών. Ο ΟΑΕΔ μετά από
έγκριση των αιτήσεων μας έστειλε κατά σειρά προτεραιότητας τους υποψήφιους οι οποίοι ήταν στην λίστα
των ανέργων με τα απαιτούμενα από τη ΔΕΥΑΚ προσόντα. Μετά από συνέντευξη και εξέταση των
δικαιολογητικών των υποψηφίων, προτείνουμε την πρόσληψη του Τηλιαβερίδη Κωνσταντίνου στο
πρόγραμμα απασχόλησης 55-67 ετών για 1 + 1 έτη.»

«Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τον Ν 1069/80, Ν 4483/17 τον
προϋπολογισμό του οικ. έτους 2021 (έγκριση με ΑΔΑ: 94Θ3ΟΡ1Γ-3ΑΛ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
Δυτ. Μακεδονίας), ΦΕΚ 2855/Β/13-07-2020 και την σχετική με το θέμα Νομοθεσία.
α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει την πρόσληψη του Τηλιαβερίδη Κωνσταντίνου στο πρόγραμμα απασχόλησης 55-67 ετών για 1 + 1
έτη.
Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης
Η κα. Παπαδοπούλου Χρυσοβαλλαντου δήλωσε παρούσα λόγω έλλειψης εισηγήσεων
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 66/21
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.»

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *