Άργος Ορεστικό – Πρόσληψη 2 ατόμων με 8μηνη σύμβαση εργασίας (αιτήσεις)

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Άργους Ορεστικού θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, δύο (2) άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος

Άργους Ορεστικού

Άργος Ορεστικό

Καστοριάς

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCΒ)

8 μήνες

1

102

Δήμος

Άργους Ορεστικού

Άργος Ορεστικό

Καστοριάς

ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων

8 μήνες

1

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
    • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους   επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
    • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος του Δήμου Άργους Ορεστικού στο οποίο εδρεύει η υπηρεσία και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Διοικητηρίου 35 και ειδικότερα στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην αριθμ.οικ/5941/24.06.2016 (ΑΔΑ: 66ΘΒΩΞ7-ΔΧ6) Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Δήμου Άργους Ορεστικού (χώρος ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος του Δήμου Άργους Ορεστικού, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.argosorestiko.gr καθώς και να απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος Πήττα Όλγα, τηλέφωνο 2467351322).

 

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον ΑΣΕΠ και σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες Εφημερίδες του Νομού Καστοριάς για την άμεση δημοσίευσή της.

 

Απαραίτητα προσόντα – Μοριοδότηση

 


 

 

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την συμμέτοχη στην ΣΟΧ 1/2016

αρχίζει την Παρασκευή 01/07/2016 και λήγει την Δευτέρα 11/07/2016.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *