Αλλάζουν τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ – Θα πωλούν από μπύρες έως και συνδρομητική τηλεόραση

Νέο τοπίο για τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ προβλέπει απόφαση της επιτροπής εποπτείας και ελέγχου παιγνίων.

 Θα πωλούν από αναψυκτικά έως και αλκοολούχα ποτά ενώ θα εισπράττουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ και άλλων εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες και θα παρέχουν συνδέσεις κινητής και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και συνδρομητικής τηλεόρασης.

-Νέα πρακτορεία για Bingo.

 

 

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση αλλάζει ο κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε και καθορίζονται ότι τα πρακτορεία πλέον θα διακρίνονται σε τέσσερις (4) τύπους .

 

Τα πρακτορεία τύπου Α’ θα είναι αμιγείς χώροι διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, επιτρεπομένης της παράλληλης λειτουργίας τους ως σημείων πρόσβασης ταχυδρομικών υπηρεσιών, πώλησης ενεργοποιημένων και προ ενεργοποιημένων πακέτων σύνδεσης κινητής ή και καρτοκινητής τηλεφωνίας, πακέτων συνδρομητικής τηλεόρασης, διάθεσης πακέτων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, δικτύου ιδρυμάτων πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος, εξόφλησης λογαριασμών εταιρειών παροχής ρεύματος, ύδατος, τηλεφωνίας και συναφών υπηρεσιών, αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων, μέσων μαζικής μεταφοράς και συναφών υπηρεσιών και αποστολής δεμάτων, παροχής (καταστήματα) έτοιμου φαγητού, ροφημάτων, αναψυκτικών-χυμών και αλκοολούχων ποτών πλην αυτών με αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 15% vol. και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Ο τύπος πρακτορείο τύπου Α’ θα είναι ισόγειος κλειστός χώρος (κατάστημα) ή ισόγειος κλειστός χώρος με δικό του εσωτερικό πατάρι (κατάστημα), στον οποίο διεξάγονται τυχερά παίγνια, εκτός από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται στα πρακτορεία τύπου Β’.

 

* Πρακτορείο τύπου Β’: Αμιγής χώρος στον οποίο διεξάγονται, αποκλειστικά, τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT.

 

* Πρακτορείο τύπου Γ’: Ισόγειος κλειστός χώρος (κατάστημα) στον οποίο διεξάγεται, αποκλειστικά, το τυχερό παίγνιο Bingo Lotto σε χώρους υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος (Bingo Halls).

 

* Πρακτορείο τύπου ΣΤ’: Κλειστός χώρος (κατάστημα) στον οποίο θα διεξάγονται τα παίγνια των κλασικών πρακτορείων αλλά και επιτρεπόμενης της παράλληλης λειτουργίας τους με τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα.

Τα πρακτορεία πρέπει να πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, ασφάλειας, πυρασφάλειας, αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Τα πρακτορεία σύμφωνα με την απόφαση που παρουσιάζουν πρώτα τα dikaiologitika.gr δύνανταινα συστεγάζονται ή να συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού παιγνίων για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT που αφορούν τις προδιαγραφές πιστοποίησης των καταστημάτων.

 

Η εσωτερική σύνδεση μεταξύ πρακτορείων υλοποιείται με άνοιγμα στη μεσοτοιχία, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς και τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής για τις απαιτούμενες εργασίες. Πέραν των όσων προβλέπονται στον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, ισχύουν οι κάτωθι περιορισμοί αποστάσεων:

 

Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του κανονισμού παιγνίων για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT που αφορούν στις προδιαγραφές πιστοποίησης των πρακτορείων τύπου Β’ και ΣΤ’, όπως κάθε φορά ισχύουν, όλα τα πρακτορεία οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα απόσταση, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή από την κύρια είσοδο δημοτικών σχολείων και σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όταν υπάρχει περίβολος, ως κύρια είσοδος, για τις ανάγκες της απόφασης αυτής, λογίζεται η είσοδος του προαυλίου.

Στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής δεν υπάγονται τα πρακτορεία, τα οποία λειτουργούσαν πριν την εφαρμογή της παρούσας, πλην της περίπτωσης μετεγκατάστασης.

Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του κανονισμού παιγνίων για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT που αφορούν στις προδιαγραφές πιστοποίησης των πρακτορείων τύπου Β’ και ΣΤ’, όπως κάθε φορά ισχύουν, τα πρακτορεία απέχουν μεταξύ τους:

Τα πρακτορεία τύπου Α’ απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων μεταξύ τους, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή μεταξύ των κύριων εισόδων τους.

 

Τα πρακτορεία τύπου ΣΤ’ απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων μεταξύ τους, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή μεταξύ των κύριων εισόδων

 

 

Τα πρακτορεία τύπου Α’ και ΣΤ’ απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων μεταξύ τους, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή μεταξύ των κύριων εισόδων τους.

 

Τα πρακτορεία τύπου Γ’ απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων μεταξύ τους, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή μεταξύ των κύριων εισόδων τους.

Στην περίπτωση συστέγασης ή σύνδεσης εσωτερικής των πρακτορείων θα ισχύουν οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ίδιων τύπων πρακτορείων.

Σε κάθε περίπτωση ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τα εμπορικά, πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε εδαφική περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής.

 

Για την γεωγραφική κατανομή των πρακτορείων, ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει υπόψη εμπορικά, πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

/κριτήρια ενδεικτικά συνιστούν: το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των προηγούμενων δύο (2) ετών της αντίστοιχης Περιφέρειας, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθυσμός, η πληθυσμιακή πυκνότητα κάθε γεωγραφικής περιοχής, το κατά κεφαλήν εισόδημα, ο τυχόν τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής, καθώς και σχετικά δημογραφικά στοιχεία της τελευταία διαθέσιμης απογραφής.

 

Ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη διεξαγωγή και λειτουργία των τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων και του παιγνίου Bingo Lotto, όπως κάθε φορά ισχύουν, δύναται να καθορίζουν πρόσθετους περιορισμούς ανάλογα με τον τύπο του πρακτορείου.

 

Το ωράριο λειτουργίας των πρακτορείων προσδιορίζεται από 09.00 μέχρι 24.00. Αποκλίσεις επιτρέπονται, κατόπιν αιτήματος του φορέα εκμετάλλευσης που εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. σε περιπτώσεις πρακτορείων που λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές, εντός του επιτρεπόμενου για την εν λόγω περιοχή ωραρίου, καθώς και σε περιπτώσεις διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων μείζονος σημασίας που περιλαμβάνονται στο κουπόνι του φορέα εκμετάλλευσης και διεξάγονται εκτός του συνήθους ωραρίου.

 

Η σύμβαση πρακτόρευσης δύναται να περιλαμβάνει τις προδιαγραφές λειτουργίας των πρακτορείων, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν να υπολείπονται των ελάχιστων προδιαγραφών που τίθενται στο παρόν άρθρο (όπως ενδεικτικά προδιαγραφές που διασφαλίζουν την ενιαία εταιρική εικόνα των πρακτορείων, την ευχέρεια προσφοράς ολόκληρης της γκάμας τυχερών παιγνίων του φορέα εκμετάλλευσης, την τοποθέτηση προωθητικού και ενημερωτικού υλικού, την απρόσκοπτη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων).

 

Αποκλίσεις από τις ελάχιστες προδιαγραφές του παρόντος άρθρου επιτρέπονται μόνο κατόπιν υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος του φορέα εκμετάλλευσης και σχετικής έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π..

 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές ανά τύπο πρακτορείου ορίζονται ως εξής:

Πρακτορεία τύπου Α’. α) Το ελάχιστο εμβαδόν ορίζεται σε τριάντα (30) τε-τραγωνικά μέτρα, εκτός εάν στην κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προβλέπεται μεγαλύτερο ελάχιστο όριο. β) Οι χώροι λειτουργίας του πρακτορείου είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης, προβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

Πρακτορεία τύπου Β’. Πληρούν τις προβλεπόμενες στον κανονισμό παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, προδιαγραφές, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Πρακτορεία τύπου Γ’. α) Το ελάχιστο εμβαδόν ορίζεται σε εκατό (100) τετρα-γωνικά μέτρα, εκτός εάν στην κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προβλέπεται μεγαλύτερο ελάχιστο όριο. β) Οι χώροι λειτουργίας του πρακτορείου είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης, προβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. γ) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειο-νομικού ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο φορέα.

 

Πρακτορεία τύπου ΣΤ. Πληρούν τις ελάχιστεςπροδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση για τα πρακτορεία τύπου Α’ πλέον των ελαχίστωνπροδιαγραφών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού παιγνίων για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, όπως κάθε φορά ισχύουν, εκτός εάν στην κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προβλέπεται μεγαλύτερο ελάχιστο όριο.

 

Σε κάθε πρακτορείο ορίζεται υπεύθυνος πρακτορείου. Ως υπεύθυνος πρακτορείου δύναται να ορίζεται και ο πράκτορας, εφόσον πληρούνται στο πρόσωπο του οι παρακάτω προβλεπόμενες για τον υπεύθυνο πρακτορείου προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που ο πράκτορας είναι νομικό πρόσωπο, ως υπεύθυνος πρακτορείου ορίζεται στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών ομόρρυθμος εταίρος και στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιρειών ο διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, είτε τέλος τρίτο πρόσωπο που απασχολείται από τον πράκτορα σε θέση πλήρους απασχόλησης κάτω από οποιαδήποτε νομική σχέση.

 

Ο πράκτορας :

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο :

α) Είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.

β) Έχει την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, φοροδιαφυγής και παιγνίων. 8.3.2

 

Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο :

α) Ο πράκτορας έχει έδρα σε κράτος μέλος της Ευρω-παϊκής Ένωσης και εγκατάσταση στην Ελλάδα.

β) Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο με μορφή προ-σωπικής εταιρείας, οι περιορισμοί της παραγράφου 8.3.1 ισχύουν για τους ομόρρυθμους εταίρους.

γ) Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο με μορφή κε-φαλαιουχικής εταιρείας, οι περιορισμοί της παραγράφου 8.3.1 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους νόμιμους εκπροσώπους στην Ελλάδα και τους διαχειριστές αυτών.

δ) Να υπάρχει ονομαστικοποίηση των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων του μέχρι εσχάτου φυσικού προσώπου. 8.4

 

Ο υπεύθυνος πρακτορείου:

α) Είναι ηλικίας 21 έως 67 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας.

β) Έχει την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Διαθέτει, τουλάχιστον, απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή βεβαιώνεται από αρμόδια ελληνική αρχή ότι κατέχει αντίστοιχο τίτλο και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

δ) Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.

ε) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, φοροδιαφυγής και παιγνίων.

 

Ο πράκτορας ή/και ο υπεύθυνος πρακτορείου οφείλει:

Να επιτηρεί τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να απαγορεύεται η είσοδος ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών, καθώς και να τηρείται το προβλεπόμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται στο πρακτορείο ανά παίγνιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανά περίπτωση.

Να αποθαρρύνει την αλόγιστη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.

Να ενθαρρύνει τους παίκτες να κάνουν διαλείμματα από την ενασχόληση τους με τα τυχερά παίγνια.

Να διασφαλίζει ότι στο πρακτορείο διεξάγονται μόνο νόμιμα τυχερά παίγνια και προσφέρονται υπηρεσίες, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Να συντηρεί τις επιγραφές που αναρτώνται στο πρακτορείο, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., όπως κάθε φορά ισχύουν.

Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην των εξουσιοδοτημένων για το σκοπό αυτό προσώπων από το φορέα εκμετάλλευσης, δεν έχει πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό και το λογισμικό διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων.

Να παρέχει στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που είναι εγκατεστημένο στο πρακτορείο, στο οποίο ορίστηκε υπεύθυνος.

Να συμμορφώνεται με τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις που διέπουν τη δραστηριότητα του πρακτορείου και τη διεξαγωγή και λειτουργία των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται στο πρακτορείο που έχει οριστεί υπεύθυνος.

Να ακολουθεί και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις του φορέα εκμετάλλευσης και της Ε.Ε.Ε.Π..

Να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης αυτής, καθώς και προς κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π..

 

Στις περιπτώσεις των πρακτορείων τύπου Β’ και ΣΤ’, ο υπεύθυνος πρακτορείου δύναται να ταυτίζεται με τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, οπότε και εφαρμόζονται οι σχετικές με αυτόν διατάξεις του κανονισμού παιγνίων για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, όπως κάθε φορά ισχύουν, και οι όροι της σύμβασης πρακτόρευσης.

Η σύμβαση πρακτόρευσης δύναται να περιλαμβάνει επιπλέον προϋποθέσεις ή ιδιότητες που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του πράκτορα ή του υπεύθυνου πρακτορείου. Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία των τυχερών παιγνίων στην ελληνική επικράτεια, ο φορέας εκμετάλλευσης συμβάλλεται ελευθέρως με πράκτορες, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Οι συμβάσεις πρακτόρευσης καταρτίζονται εγγράφως.

 

Ο φορέας εκμετάλλευσης τηρεί αρχείο όλων των συμβάσεων πρακτόρευσης και κάθε τροποποίησης αυτών και γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε σχετική πληροφορία, στη μορφή και στο χρόνο που η Αρχή ορίζει.

Ο πράκτορας μπορεί να συστήσει νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης πρακτόρευσης. Στην περίπτωση που ο πράκτορας είναι νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται η μεταβίβαση του πρακτορείου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης πρακτόρευσης και κατόπιν ειδικής έγγραφης συγκατάθεσης του φορέα εκμετάλλευσης.

Ο πράκτορας μπορεί μετά την έγκριση αίτησης που υποβάλλει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. να διακόπτει τη λειτουργία του πρακτορείου, για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, τμηματικά ή σωρευτικά. Η σχετική διαδικασία καθώς και οι λόγοι μη έγκρισης της αίτησης από την ΟΠΑΠ Α.Ε. περιγράφονται στη σύμβαση.

Παράλληλα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, και εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα, οι πράκτορες που ήδη λειτουργούν πρακτορεία, πρέπει να μετεγκατασταθούν σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα ειδικότερα χρονοδιαγράμματα και την εμπορική πολιτική του φορέα εκμετάλλευσης.

 

Για το σκοπό αυτό και προς συμμόρφωση με την παρούσα διάταξη ο φορέας εκμετάλλευσης θα προβλέψει σχετική διάταξη με την υποχρέωση μετεγκατάστασης του πράκτορα στη σύμβαση πρακτόρευσης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του πράκτορα, ο φορέας εκμετάλλευσης θα υποχρεούται να καταγγείλει τη σύμβαση πρακτόρευσης μετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, άλλως η σχετική σύμβαση πρακτόρευσης λύεται αυτοδικαίως και παύει να έχει οποιαδήποτε ισχύ.

Μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λύση των υφιστάμενων, κατά την δημοσίευση της παρούσας, συμβάσεων, ο φορέας εκμετάλλευσης και ο πράκτορας δύνανται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τις υφιστάμενες συμβάσεις.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται από τη σύμβαση πρακτόρευσης μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης και του πράκτορα.

dikaiologitika.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *