69 θέσεις εργασίας στους Δήμους Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου – Οι αιτήσεις ξεκίνησαν

Στη δημιουργία 24.251 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε 274 δημους της χώρας (αναλυτική κατανομή), αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 1/2017). Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, ξεκινάει σήμερα Τρίτη 24/01/2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12ημεσημβρινή.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.

 

Οι μηνιαίες αποδοχές και τα κριτήρια μοριοδότησης

Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν σε κοινωφελή προγράμματα για 8 μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμένου να δωθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα (9) αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3) Την αναπηρία του υποψήφιου ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.

4) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

5) Την ηλικία.

6) Τον αριθμό ανήλικων τέκνων.

7) Τον αριθμό προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8) Την εντοπιότητα με βάση την έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.

9) Το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.

Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν και σεμινάρια με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

 

 

Αντωνόπουλου: Εργαλείο στον άνεργο για ένα βιώσιμο μέλλον

Με αφορμή την έναρξη της τρίτης φάσης της κοινωφελούς εργασίας η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου δήλωσε:

«Τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σχεδιάστηκαν με επίκεντρο τον άνεργο και με στόχο την επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Προσφέρουν δουλειά ιδίως σε μακροχρόνια ανέργους και σε άνεργους χαμηλών τυπικών προσόντων και εργασιακή εμπειρία σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, όμως η κοινωφελής εργασία δίνει, για πρώτη φορά, εργαλεία στον άνεργο για ένα βιώσιμο μέλλον στην αγορά εργασίας και μάλιστα προσφέροντας πλήρη απασχόληση με ασφαλιστικά δικαιώματα, σε μια εποχή που οι ελαστικές σχέσεις εργασίας παρουσιάζονται ως λύση στο πρόβλημα της ανεργίας.»

ΟΑΕΔ: Η δράση στοχεύει στην αναβάθμιση προσόντων

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ , η δράση στοχεύει διττά αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση.

Αναφορικά με τη συμβουλευτική, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) θα προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες (συμβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στην πράξη. Η δράση της κατάρτισης θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων.

Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον 2ο μήνα του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Υποβολή αιτήσεων μπορούν να καταθέσουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
  5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
  6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
  7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης»  (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ  μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (03-02-2017), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ.

Θέσεις – Δήμοι – Ειδικότητες

Πρώτος σε θέσεις έρχεται ο Δήμος Αθηναίων με 1.130 θέσεις και ακολουθούν οι δήμοι: Λαρισαίων (671), Ηρακλείου Κρήτης (490), Πειραιά (455), Ιωαννιτών (444), Περιστερίου (424), Κατερίνης (418), Πυλαίας – Χορτιάτη (341), Βόλου (336), Καλλιθέας (316) κ.ά.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται αντιστοιχούν σε 228 ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΣΤΟΥΣ 274 ΔΗΜΟΥΣ 

 

aftodioikisi.gr

 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 75
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 18
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 47
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 164
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 21
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 216
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 76
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 17
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 58
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1.130
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 32
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 50
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 30
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 74
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 31
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 276
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 27
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 126
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 66
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 121
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 15
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 17
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 179
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 46
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ 27
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 88
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 45
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 36
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ 8
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 110
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 73
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 19
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 15
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 28
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 18
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ 19
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 32
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 89
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 63
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 22
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 70
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 47
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 12
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 39
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 113
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 54
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 30
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 26
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 87
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 49
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 114
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 336
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 29
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 22
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 72
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 144
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 178
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 22
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 183
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 44
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 28
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 101
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 18
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 66
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 73
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 115
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 124
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 29
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 20
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 26
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 54
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 38
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 113
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 19
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 38
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 33
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 146
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 102
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 90
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 156
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 40
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 122
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 22
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 32
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 38
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 46
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 51
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 24
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 18
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 144
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 46
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 54
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 57
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 215
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 99
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 237
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 103
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 104
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 490
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 52
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 18
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 259
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 43
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 95
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 90
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 33
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 52
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 77
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 159
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 18
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 24
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 36
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 51
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 444
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 266
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 80
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 57
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 18
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 197
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 91
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 316
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 34
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 16
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 30
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 13
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 32
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 30
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 81
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 22
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 418
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 30
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 19
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 29
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 286
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 83
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 200
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 86
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 30
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 30
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 38
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 251
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 24
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 36
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 26
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 191
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 91
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 72
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 19
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 44
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 671
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 18
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 8
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 16
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 241
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 88
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 48
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 19
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 48
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 60
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 44
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 40
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 77
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 54
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 29
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 78
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 53
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ 55
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 30
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 7
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 8
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 66
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 89
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 23
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 10
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 49
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 62
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 86
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 53
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 59
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 22
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 41
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 29
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 40
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 21
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 93
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 23
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 53
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 194
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 177
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 85
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 18
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 15
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 68
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΡΕΝΤΗ 29
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 45
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 10
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 23
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 41
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 32
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 61
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 48
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 8
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 31
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 15
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 28
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 120
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 80
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 12
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 167
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 70
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 89
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 11
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 89
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 18
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 46
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 29
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 18
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 109
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 34
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 455
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 139
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 105
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 424
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 12
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 58
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 46
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 94
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 18
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 49
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 73
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 341
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 40
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 59
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 30
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 34
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 61
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 157
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 45
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 245
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 99
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 87
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 39
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 291
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 51
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 61
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 64
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 14
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 25
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 20
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 97
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 15
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 39
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 56
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 73
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 99
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 91
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 24
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 53
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 47
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 53
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 18
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 26
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 46
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 143
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 77
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ 22
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 103
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 8
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 69
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 55
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 77
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 108
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 29
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 82
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 22
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 141
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 224
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 8
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 232
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 306
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 75
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 143
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 8
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 105
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 102
  24.251

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *