Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της Λίμνης Καστοριάς

Την λήψη απόφασης θετικής γνωμοδότησης επί του Σχεδίου Διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς, από το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς, σύμφωνα με το οποίο προτείνει τα παρακάτω:

Γενικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου διαχείρισης:

 •  Το σχέδιο διαχείρισης θα πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με το Χωροταξικό Σχεδιασμό της περιοχής, το οποίο δεν αναφέρεται καθόλου.
 •  Το Σχέδιο διαχείρισης δεν πρέπει να έχει το χαρακτήρα ευχολογίου, αλλά οι δράσεις, οι μελέτες και τα έργα που προτείνει να είναι υλοποιήσιμα στο 100%, εντός πενταετίας και να στοχεύουν κυρίως στην εξυγίανση – προστασία και τέλος στην ανάδειξη της περιοχής.
 •  Η ιεράρχηση των δράσεων – έργων θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα πρωτίστως την εξασφάλιση της ικανοποιητικής ποσότητας (αποφυγή ξηρασίας – πλημμύρας) και της καλής ποιότητας (σύμφωνα με τη νομοθεσία) υδάτων και δευτερευόντως στην ανάδειξη της περιοχής και την παρατήρηση του περιβάλλοντος

 

Ειδικότερα επί του κειμένου του Σχεδίου Διαχείρισης :

 • «Η κυριότητα της λίμνης Καστοριάς της ζώνης της όχθης και της παρόχθιας ζώνης ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών»
 •  «Διοίκηση και διαχείριση της περιοχής
 • «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 •  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 •   «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση.»
 •  «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις.»
 •  «Χαρακτηρισμός της περιοχής της λίμνης Καστοριάς ως περιοχής προστασίας της φύσης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης αυτής»
 •   «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενική Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
 •  «Σημειώνεται ότι ένα μικρό κομμάτι της περιοχής  υπάγεται διοικητικά στο Δήμος Αμυνταίου»
 •  «Ψάρια» να αναφερθεί και η παρουσία χελιού
 •  «Συγκρίνοντας τη μελέτη αυτή με τα σημερινά δεδομένα, διαπιστώνεται ότι από τότε παρατηρούνταν ακριβώς τα ίδια φαινόμενα ευτροφισμού αν όχι χειρότερα». Σημειώνουμε ότι πρόκειται για λανθασμένη εκτίμηση αφού σύμφωνα με τις μετρήσεις της τελευταίας 20ετίας παρατηρούμε ότι η λίμνη σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι παλιά.
 •  «Ελάττωση του μέσου βάθους της και μείωση της ακτογραμμής.»
 •   «Σκοποί της διαχείρισης». Πέραν των όσων γράφονται σε αυτό το κεφάλαιο, ως επιπλέον σκοπός διαχείρισης θα πρέπει να είναι και η επίτευξη της καλής ποιότητας των υδάτων έως το 2021, όπως προβλέπεται και από το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής του ποταμού Αλιάκμονα.
 •  Αναφέρεται ότι το ποσοστό του πληθυσμού που διαθέτει τα λύματα με υπεδάφια διάθεση είναι 11%
 •  «Μελέτη – κατασκευή μουσείου φυσικής ιστορίας & προϊστορικών αρχαιοτήτων». Άποψή μας είναι ότι δεν συνάδει με το σχέδιο διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς ένα τέτοιο έργο, οπότε θα πρέπει να απαλειφθεί όλη η παράγραφος.
 • «Διαμόρφωση παραλίμνιου πεζόδρομου στα όρια του υγρότοπου της λίμνης Καστοριάς»
 •  «Σύσταση φορέα διαχείρισης λίμνης Καστοριάς».
 •  «Μελέτη καθορισμού της βέλτιστης «εποχικής» στάθμης για τη λίμνη Καστοριάς.» Πρέπει η υδραυλική μελέτη του ρέματος Γκιόλε να αποτελεί ξεχωριστή μελέτη άμεσης προτεραιότητας, η οποία είναι προαπαιτούμενη για να είναι δυνατός ο καθορισμός της «βέλτιστης» εποχικής στάθμης της λίμνης Καστοριάς.
 •  Βυθομέτρηση, της λίμνης η οποία προτείνουμε να λάβει χώρα κατά το 5ο έτος του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
 • Προσδιορισμός οργανικών συστατικών στα λιμναία ιζήματα και πως επηρεάζουν αυτά την υπερκείμενη υδάτινη στήλη.
 •  Τέλος η αρμόδια επιβλέπουσα Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να κρίνει εάν είναι απαραίτητο να προβλεφθούν στο σχέδιο διαχείρισης, δράσεις ή μελέτες ή έργα, τα οποία έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υλοποίησης τους (πχ. προμήθεια πολυμηχανήματος, διαχωρισμός ομβρίων-ακαθάρτων κοινότητας Κορησού)

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *